فرهنگیان نیوز- تدبیر http://www.farhangiannews.ir/ fa هجوم پرشمار ملخ ها به استان های ایران http://www.farhangiannews.ir/view-35311.html 2019-04-16 18:08:00 0 25 پرتاب قرآن توسط چهره سیاسی راست افراطی به آشوب در کپنهاگ انجامید http://www.farhangiannews.ir/view-35312.html 2019-04-16 11:45:00 0 24 نخستین نوزادان مقاوم به آچ‌آی‌وی حاصل از مهندسی ژنتیک در چین به دنیا آمدند http://www.farhangiannews.ir/view-35313.html 2019-04-16 06:49:00 0 24 میزان #معافیت #مالیات بر #حقوق سال ۱۳۹۸ #ابلاغ شد http://www.farhangiannews.ir/view-35316.html 2019-04-18 09:28:00 0 25 پشت پرده گرانی سرسام آور پیاز http://www.farhangiannews.ir/view-35315.html 2019-04-18 04:39:00 0 25 «دستگیری ده‌ها جاسوس در مراکز حساس» و برخورد با صدها گروه http://www.farhangiannews.ir/view-35317.html 2019-04-19 05:49:00 0 25 گابارد: ترامپ، آمریکا را به فاحشه عربستان تبدیل کرده است http://www.farhangiannews.ir/view-35314.html 2019-04-17 23:38:00 0 25