فرهنگیان نیوز- تدبیر http://www.farhangiannews.ir/ fa تسهیلات #بیمه #پاسارگاد ویژه کارکنان و افراد http://www.farhangiannews.ir/view-35381.html 2019-06-16 11:31:00 0 8 http://www.farhangiannews.ir/media/image/1398/photo_2019-05-27_13-48-31.jpg اعضا می توانند در موضوعات #دانش_بنیان ، #همایشهای_ملی ، #برند_سازی http://www.farhangiannews.ir/view-35380.html 2019-06-15 08:53:00 0 8 http://www.farhangiannews.ir/media/image/1398/photo_2019-05-29_12-34-23.jpg تصویر فرزندان وزیر نیرو در دست نماینده‌ای که خود خطا می‌رود http://www.farhangiannews.ir/view-35379.html 2019-06-15 05:46:00 به کجا چنین شتابان ! 0 25 فرصتهای استخدامی مدیریتی و کارشناسی این هفته http://www.farhangiannews.ir/view-35378.html 2019-06-16 05:39:00 مدیر منابع انسانی،مدیر_بازرگانی، خدماتی ، پژوهشگر میدانی ، کادر مهندسی سالن تولید ،رییس نگهداری و تعمیرات ، گروه صنعتی اصفهان ، دارویی ، غذایی 0 25