فرصت‌های‌استخدامی - فرهنگیان نیوز- تدبیر http://www.farhangiannews.ir/ fa جذب و استخدام مدیریتی http://www.farhangiannews.ir/view-35201.html 2019-01-22 17:04:00 0 20 #Digital_Marketing #Manager شبکه ماهواره ای ایرانی http://www.farhangiannews.ir/view-35189.html 2019-01-11 06:07:00 0 20 #سرپرست_کارگاه #تولید http://www.farhangiannews.ir/view-35188.html 2019-01-11 06:00:00 0 20 #Business #Application #Manager http://www.farhangiannews.ir/view-35187.html 2019-01-11 05:58:00 0 20 #Human_Resources #Manager FMCG http://www.farhangiannews.ir/view-35186.html 2019-01-11 05:52:00 0 20 #مدیر #زنجیره_تامین http://www.farhangiannews.ir/view-35178.html 2019-01-01 06:52:00 0 20 #مدیر_طرح_و_برنامه | #مسوول_انبار http://www.farhangiannews.ir/view-35175.html 2018-12-27 18:36:00 0 20 #مدیر_کنترل_کیفیت #مدیر_منابع_انسانی #مدیر_مالی http://www.farhangiannews.ir/view-35163.html 2018-12-19 05:15:00 0 20 🗣#فرصتهای_همکاری برای مدیران ارشد💥 http://www.farhangiannews.ir/view-35157.html 2018-12-12 13:10:00 0 20 http://www.farhangiannews.ir/media/image/1397/Georgian.jpg کارشناس ارشد منابع انسانی-SHR/ رئیس حسابداری-SACC http://www.farhangiannews.ir/view-35156.html 2018-12-11 05:32:00 0 20 #Human_Resources_Supervisor Tabriz Mapsa http://www.farhangiannews.ir/view-35155.html 2018-12-11 05:30:00 0 20 #مدیر_مالی تخصص حسابداری صنعتی http://www.farhangiannews.ir/view-35151.html 2018-12-09 10:27:00 0 25 #Senior #HR #Operations_Manager digikala Group http://www.farhangiannews.ir/view-35150.html 2018-12-09 10:02:00 0 25 Recruitment Supervisor Alibaba Travels http://www.farhangiannews.ir/view-35149.html 2018-12-09 10:01:00 0 25 Organizational development ( #OD) #manager http://www.farhangiannews.ir/view-35148.html 2018-12-09 09:59:00 0 20 استخدام #مدیر_کیفیت #مدیر_تضمین http://www.farhangiannews.ir/view-35145.html 2018-12-07 08:16:00 0 3 #مدیر_مالی http://www.farhangiannews.ir/view-35136.html 2018-12-03 17:14:00 0 20 استخدام مدیران :#مدیر_منابع_انسانی /Compensation And Benefits (Team Lead)/#مشاور_بازرگانی / http://www.farhangiannews.ir/view-35116.html 2018-11-22 09:12:00 #مدیر_طراحی و توسعه خدمات قطار /#مدیر_کیفیت.... 0 3 #مدیر_منابع_انسانی #مدیر_سیستمها و روش ها http://www.farhangiannews.ir/view-35110.html 2018-11-08 14:53:00 0 20 جذب 10 #کارشناس_خبره در زمینه #کامپیوتر و #برنامه_نویسی http://www.farhangiannews.ir/view-35109.html 2018-11-08 14:50:00 0 20 جذب #مدیر_توسعه #کسب و کار http://www.farhangiannews.ir/view-35107.html 2018-11-04 07:44:00 0 20 سه فرصت شغلی در حوزه #مدیریت_مالی دریکی از شرکتهای وابسته به بانک اقتصاد نوین http://www.farhangiannews.ir/view-35103.html 2018-10-31 18:40:00 0 20 #بازنشسته_جوان #شبکه-بانکی برای راه اندازی #صندوق_سرمایه گذاری داخل سازمانی http://www.farhangiannews.ir/view-35100.html 2018-10-31 17:43:00 0 20 #مدیر_کالا http://www.farhangiannews.ir/view-35099.html 2018-10-31 17:33:00 0 20 #مدیر_تولید و #مدیر_منابع_انسانی http://www.farhangiannews.ir/view-35105.html 2018-10-31 15:47:00 0 20 #سرپرست_فنی http://www.farhangiannews.ir/view-35104.html 2018-10-31 07:45:00 0 20 #مدیر_عامل#مدیر_فروش کل #مدیر_مارکتینگ صنعت ارایشی http://www.farhangiannews.ir/view-35102.html 2018-10-31 06:39:00 0 20 جذب ۵۰ سفیر توزیع در نزدیکترین موقعیت درخواستی http://www.farhangiannews.ir/view-35097.html 2018-10-27 07:48:00 0 20 http://www.farhangiannews.ir/media/image/1397/teraket.jfif 👈 استخدام بازاریاب میدانی (تاکسی اینترنتی) در نزدیکترین موقعیت درخواستی http://www.farhangiannews.ir/view-35096.html 2018-10-27 07:39:00 0 20 http://www.farhangiannews.ir/media/image/1397/bazar.png فرصتهای شغلی مدیریتی http://www.farhangiannews.ir/view-35063.html 2018-09-24 07:00:00 #سرشیفت_تولید/#وکیل_حقوقی/#مسئول_فروش/#مدیر_برند/#رییس_آموزش و #منابع_انسانی/#مدیر_منابع_انسانی/#مدیر_فروش و #بازاریابی 0 20 http://www.farhangiannews.ir/media/image/1397/rav.jfif