اخبار آموزشی خارجی - فرهنگیان نیوز- تدبیر http://www.farhangiannews.ir/ fa 📣📣👈👈 طرح "خرید کالا تخفیفی" تا 4% صرفا با ارایه شماره کارت شتاب👉👉 http://www.farhangiannews.ir/view-35243.html 2019-02-25 18:55:00 0 8 http://www.farhangiannews.ir/media/image/1397/2906730.jpg نظریه آزادی و آموزش و پرورش آزاد http://www.farhangiannews.ir/view-34786.html 2018-05-29 07:21:00 0 3 گسترش اثربخشی استراتژی http://www.farhangiannews.ir/view-34165.html 2017-08-18 10:29:00 0 26 چه کسی اولین مدرسه موسیقی ایران را تأسیس کرد؟ http://www.farhangiannews.ir/view-34046.html 2017-07-09 10:23:00 0 3 کارآمدی یا ناکارآمدی تربیت‌بدنی در مدارس کشور؟! http://www.farhangiannews.ir/view-33729.html 2017-05-23 13:25:00 0 3 مهارت زندگی/ رهایی از «اضطراب امتحان» با عملکرد صحیح خانواده http://www.farhangiannews.ir/view-33452.html 2017-04-15 12:10:00 0 3 مدرسه های اسکاندیناوی چه چیزهایی به ما می آموزند http://www.farhangiannews.ir/view-33182.html 2017-02-25 06:44:00 0 24 یک مقام وزارت بهداشت:فاصله بین امید به زندگی کمی و کیفی مردان در کشور 10 سال است http://www.farhangiannews.ir/view-33160.html 2017-02-23 21:14:00 0 3 یادداشت انتقادی پیرامون آموزش و پرورش فنلاند http://www.farhangiannews.ir/view-32952.html 2017-02-03 05:19:00 0 24 اقدام پژوهی چگونه توانستم بی نزاکتی و رفتار خشونت آمیز را در دانش آموزانم به میزان قابل توجهی کاهش دهم؟ http://www.farhangiannews.ir/view-32740.html 2017-01-18 11:25:00 0 24 اقدام پژوهی چگونه توانستم دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی رابررسی کنم http://www.farhangiannews.ir/view-32722.html 2017-01-16 08:48:00 0 3 بررسی تطبیقی سهم آموزش و پرورش ایران، فنلاند و کوبا از تولید ناخالص داخلی و بودجه‌ی دولتی http://www.farhangiannews.ir/view-32696.html 2017-01-15 09:16:00 0 24 "چرا با هم همکاری نمی کنیم؟" http://www.farhangiannews.ir/view-32207.html 2016-12-02 20:15:00 0 3 مغزت شارژ کن http://www.farhangiannews.ir/view-32185.html 2016-11-27 21:10:00 0 3 13 نکته جالب از آموزش و پرورش در ژاپن http://www.farhangiannews.ir/view-31910.html 2016-10-31 07:55:00 0 24 اثرات انکار ناپذیر نقش خانواده در توسعه آموزشی پایدار http://www.farhangiannews.ir/view-31830.html 2016-10-23 08:26:00 0 3 آغاز دوره انقراض ششم "محیط زیست جهانی" http://www.farhangiannews.ir/view-31752.html 2016-10-15 03:19:00 0 3 جدول/حقوق سالانه معلمان دبستان در ۱۵ کشور دنیا http://www.farhangiannews.ir/view-31659.html 2016-10-06 08:48:00 0 24 برنامه ارایه چهارشنبه مدیران .... http://www.farhangiannews.ir/view-31417.html 2016-09-14 12:27:00 ✔️ استاندارد #یادگیری 29990 ✔️ جناب اقای دکترعیدی ✔️ ارایه 22:30 تا23 0 3 http://www.farhangiannews.ir/media/image/hrm1%20-%20Copy.jpg سهم و نقشِ آموزش زبان مادری در اوایل دوران کودکی http://www.farhangiannews.ir/view-31415.html 2016-09-13 11:14:00 0 3 پرسش اصلی: کودکان پیش‌دبستانی استان‌های دوزبانه با چه موانعی روبرو هستند؟ http://www.farhangiannews.ir/view-31416.html 2016-09-13 08:18:00 0 3 مغز دختران و پسران تفاوت هایی دارد که در اینجا بررسی میکنیم http://www.farhangiannews.ir/view-31250.html 2016-08-27 04:34:00 0 3 نظام آموزشی فرانسه از نگاه معلمان ایرانی http://www.farhangiannews.ir/view-30918.html 2016-07-24 08:06:00 0 24 بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش http://www.farhangiannews.ir/view-30424.html 2016-06-20 04:27:00 0 3 چگونه دور از عارضه های قلبی بمانیم http://www.farhangiannews.ir/view-30053.html 2016-05-27 06:23:00 0 3 فقرزدایی آموزشی واقعی، چگونه؟ http://www.farhangiannews.ir/view-29890.html 2016-05-12 22:14:00 0 3 ۳ رکن فقرزدایی آموزشی موثر http://www.farhangiannews.ir/view-29892.html 2016-05-12 08:16:00 0 3 بررسی میزان، اهداف، مراحل و موانع بهره‌گیری از رسانه‌های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری از دید معلمان دوره ابتدایی http://www.farhangiannews.ir/view-29887.html 2016-05-11 22:00:00 0 3 نظام آموزشی نیازمند چگونه معلمی است؟ http://www.farhangiannews.ir/view-29711.html 2016-04-30 10:13:00 0 3 روز معلم در کشورهای دیگر چه شکلی است؟ http://www.farhangiannews.ir/view-29630.html 2016-04-25 07:57:00 0 24