اخبار اجتماعی، سیاسی - فرهنگیان نیوز- تدبیر http://www.farhangiannews.ir/ fa ضرورت تغییر الگوی کشت نیشکر دکتر اسدی لور http://www.farhangiannews.ir/view-27770.html 2015-11-10 21:11:00 0 31 از آغاز طرح نیشکر تا پیامدهای تخریبی زیست محیطی خوزستان http://www.farhangiannews.ir/view-27707.html 2015-11-03 07:25:00 0 31 نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا http://www.farhangiannews.ir/view-26546.html 2015-07-08 04:27:00 0 25 آمارهای جالبی ازاینکه ایرانی ها در اینترنت چه می کنند؟! http://www.farhangiannews.ir/view-23612.html 2014-12-07 08:15:00 0 3 اینترنت خود را با بلوتوث همگانی کنید + آموزش تصویری http://www.farhangiannews.ir/view-21985.html 2014-09-19 21:11:00 0 24 هوشمندترین موتور جستجوی مستندات فارسی ایجاد شد http://www.farhangiannews.ir/view-21382.html 2014-08-25 22:59:00 0 25