تریبون آزاد - فرهنگیان نیوز- تدبیر http://www.farhangiannews.ir/ fa انجمن صنفی مدیران و مشاورین منابع انسانی http://www.farhangiannews.ir/view-35065.html 2018-09-29 07:53:00 0 9 http://www.farhangiannews.ir/media/image/1397/hrma11.jpg برنامه سید محمد بطحایی وزیر پیشنهادی http://www.farhangiannews.ir/view-34142.html 2017-08-11 11:29:00 0 3 ایا صدای خود را می شناسید ایا با مهارت مورد نیاز برای تقویت صدای خود اشناهستید؟ http://www.farhangiannews.ir/view-32493.html 2016-12-30 18:22:00 تکنیک‌های ارایه موثر و فن بیان (به ویژه برای مدرسان در کلاس درس و مدیران در جلسات) 0 3 http://www.farhangiannews.ir/media/image/pub.jpg پل ارتباطی مباحث روابط کار ، حل اختلاف .. http://www.farhangiannews.ir/view-30378.html 2016-06-17 14:39:00 0 9 کانال فرصتهای شغلی (کارجویان -کارفرمایان) http://www.farhangiannews.ir/view-27720.html 2015-11-06 17:28:00 https://telegram.me/Rcruitment 0 9 کانال دریافت اخبار http://www.farhangiannews.ir/view-27315.html 2015-09-29 08:00:00 https://telegram.me/edufarhangian 0 9 نظرات کارکنان بازنشسته فرهنگی http://www.farhangiannews.ir/view-27278.html 2015-09-25 17:51:00 0 9 دیدگاه های فرهنگیان در ارتباط با رتبه بندی http://www.farhangiannews.ir/view-27273.html 2015-09-25 16:56:00 0 9