تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: انواع بازنشستگي بانوان با قوانين فعلي
شنبه، 19 خرداد 1397 - 10:37     کد خبر: 34848

فرهنگيان نيوز -تدبير تلگرام 👈 https://telegram.me/edufarhangian:

انواع بازنشستگي بانوان با قوانين فعلي
1-بازنشستگي با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه
۲-بازنشستگي با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه
۳-بازنشستگي با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن براي مشمولين قانون كار
۴-بازنشستگي با ۲۰ سال سابقه متوالي يا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زيان‌آور
۵-بازنشستگي با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سني براي جانبازان
۶-داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن براي معلولان عادي
۷- داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سني
۸- داشتن ۵۵ سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بيمه
۹-بانواني كه سن آن‌ها به ۵۵ سال رسيده، ولي زير ۱۰ سال سابقه دارند.
نصراله خليلي


برگشت به تلکس خبرها