تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: امنيت معترضان حين و بعد از تجمع بايد تامين شود/ بدهي ۱۵۰۰ ميلياردي موديان به شهرداري
سه شنبه، 22 خرداد 1397 - 05:39     کد خبر: 34867

وقتي رييس سازمان انرژي اتمي در تظاهرات روز قدس مورد تعرض قرار گرفت هيچ كاري نتوانستيم صورت دهيم، آن وقت انتظار داريم مردم عادي و كارگران چه امنيتي داشته باشند؟
فرهنگيان نيوز -تدبير تلگرام 👈 https://telegram.me/edufarhangian:


امنيت معترضان حين و بعد از تجمع بايد تامين شود/ بدهي ۱۵۰۰ ميلياردي موديان به شهرداريشهردارآنلاين: عضو شوراي شهر گفت: بايد اجازه تجمع داده شود و امنيت معترضان نيز تامين شود. وقتي رييس سازمان انرژي اتمي در تظاهرات روز قدس مورد تعرض قرار گرفت هيچ كاري نتوانستيم صورت دهيم، آن وقت انتظار داريم مردم عادي و كارگران چه امنيتي داشته باشند؟
 

احمد مسجدجامعي در جريان شصت و نهمين جلسه شوراي شهر در تذكر پيش از دستور خود از دولت خواست نقش مديريت محلي را در مصوبه اخير هيئت دولت در خصوص تعيين مكان تجمعات اعتراضي لحاظ كند.

اين عضو شوراي شهر، با بيان اينكه پيش از اين شوراي شهر تهران، تعيين مكاني براي تجمعات اعتراضي را در شوراي شهر به تصويب رسانده بود اما توسط هيئت تطبيق رد شد، گفت: اخيرا هيئت دولت در اين رابطه مصوبه‌اي را به تصويب رسانده است اما بايد نقش مديريت محلي و شهري در تبصره‌هاي آن ديده شود چراكه اعتراضات بيشتر جنبه محلي داشته و كمتر جنبه ملي دارد.

عضو شوراي شهر با بيان اينكه دولت بايد مديريت محلي را در تعيين مكان نيز مشاركت دهد، گفت: نكته ديگري كه اهميت دارد اين است كه بايد اجازه تجمع داده شود و امنيت معترضان نيز تامين گردد. وقتي رييس سازمان انرژي اتمي در تظاهرات روز قدس مورد تعرض قرار گرفت هيچ كاري نتوانستيم صورت دهيم، آن وقت انتظار داريم مردم عادي و كارگران چه امنيتي داشته باشند؟

عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر با اشاره به تجمعاتي كه روبروي شوراي شهر برگزار شده است، افزود: شاهد بوديم در جريان اين تجمعات براي بسياري از مردم پس از پايان تجمع مشكل به وجود آمد يعني آزادي پس از اعتراض نيز از آنها گرفته شده است و دستگاه اجرايي بايد شرايطي را ايجاد كنند كه افراد پس از تجمع در محل كار خود دچار مشكل نشوند. اين هم از نكاتي است كه بايد در تبصره‌هاي اين مصوبه مورد توجه قرار گيرد.

مسجدجامعي در انتها خطاب به شهردار خاطرنشان كرد: از آقاي افشاني مي‌خواهيم باتوجه به جايگاه خود در دولت و حضور در جلسات، موارد مطرح شده را به عنوان نماينده مديريت شهري بيان كرده و در دستور كار خود قرار دهد.

محسن هاشمي (رييس شوراي شهر) نيز با اشاره به اينكه تعيين محل تجمعات اعتراضي در شورا تصويب شده بود، گفت: اين مصوبه توسط هيئت تطبيق رد شد و جا دارد در اين رابطه به آنها تذكر دهيم.

شهرداري تكليف طرح‌هاي مصوب شورا را مشخص كند

عضو شوراي شهر با بيان اينكه طرح‌ها و لوايح الزام‌آوري كه شوراي شهر براي شهرداري تهران تصويب كرده بلاتكليف مانده‌اند، گفت: براساس اين طرح‌ها و لوايح الزام‌آور شهرداري بايد طي بازه زماني معيني به آنها رسيدگي كنند اما وضعيت‌شان نامشخص است.

ناهيد خداكرمي در شصت و نهمين جسه شوراي شهر تهران در تذكر پيش از دستور خود به بي‌اعتنايي شهرداري نسبت به مصوبات و طرح‌هاي شوراي شهر انتقاد كرد.

خداكرمي با بيان اينكه طرح‌ها و لوايح الزام‌آوري كه شوراي براي شهرداري تهران تصويب كرده است بلاتكليف مانده‌اند، گفت: براساس اين طرح‌ها و لوايح الزام‌آور شهرداري بايد طي بازه زماني معيني به آنها رسيدگي كنند اما وضعيت‌شان نامشخص است.

وي افزود: شوراي پنجم از ابتداي كار خود طرح‌ها و لوايح الزام‌آور متعددي را تصويب كرده اما مصوبات مربوطه با وجود پايان مهلت مقرر هنوز به شورا ارسال نشده است در همين راستا به شهرداري تذكر مي‌دهم كه هرچه زودتر با ارسال گزارشي پيشرفت مصوبات مذكور را به شورا اطلاع دهند.

خداكرمي در ادامه به برخي از اين مصوبات اشاره كرد و ليست اين مصوبات شامل ۱۱ مورد را به هيئت رئيسه شورا تقديم نمود.

در ميان اين ليست مصوباتي همچون (الزام شهرداري به شناسايي و رفع گره‌هاي ترافيكي و نواقص هندسي معابر و بزرگراه‌ها) و (مجوز انتشار اوراق مشاركت توسط شهرداري تهران جهت تكميل خطوط شش و هفت متروي تهران) به چشم مي‌خورد.

ضرورت تعيين تكليف بدهي موديان
معاون نظارت شوراي شهر تهران نيز در اين جلسه گفت: باتوجه به مشكلات مالي شهرداري تهران ضروري است در خصوص تعيين تكليف بدهي مودياني كه مشمول جرايم ريالي كميسيون هاي ماده ۱۰۰ شده اند اقدام ضروري را به عمل آورند.

افشين حبيب زاده در شصت و نهمين جلسه شورا با اشاره به عدم وصول جرائم ريالي آراي كميسيون هاي ماده ۱۰۰ گفت: پيرو گزارش هاي كميسيون هاي ماده ۱۰۰ كه به درخواست بنده واصل شده بالغ بر ۱۵۰۰ ميليارد تومان بدهي موديان مربوط به جرائم ريالي آراي كميسيون هاي ماده ۱۰۰ وجود دارد كه اين رقم به پرونده هاي بيش از ۵۰۰ ميليون ريال است.

وي ادامه داد: نكته حايز اهميت اين است كه هزار ميليارد تومان از اين رقم مربوط به ۱۵۰ پرونده است .

معاون نظارت شورا گفت: با توجه به مشكلات مالي شهرداري تهران ضروري است در خصوص تعيين تكليف بدهي مودياني كه مشمول جرايم ريالي كميسيون هاي ماده ۱۰۰ شده اند اقدام ضروري را به عمل آورند.

ساخت و ساز هاي بدون مجوز در  اطراف برج ميلاد


رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران بر لزوم تهيه طرح جامع برج ميلاد و اراضي پيرامون آن تاكيد كرد.

 محمد سالاري در جلسه امروز شوراي شهر تهران در تذكري به شهردار تهران در خصوص لزوم تدوين طرح جامع اراضي برج ميلاد گفت: متاسفانه عليرغم اين كه مجموعه برج ميلاد يكي از محل هاي حضور مردم و گردشگران است و به يك تفرجگاه ملي و حتي منطقه اي تبديل شده است هنوز براي اين مجموعه و اراضي پيرامون آن، طرح جامعي تهيه نشده است.

وي ادامه داد: در شوراي شهر دوره قبل هم در اين مورد تذكرات زيادي داشتيم و در نهايت كميسيون ماده ۵ مصوبه اي تصويب شد كه شهرداري ملزم است كه براي تدوين طرح جامع اقدام كند و تا آن زمان نبايد هيچ گونه ساخت و سازي در آنجا صورت گيرد. اين در حالي است كه متاسفانه دانشگاه علوم پزشكي ايران در دوره گذشته در آنجا ساخت و سازي را آغاز كرد كه پس از پيگيري هاي ما، اين ساخت و ساز متوقف شد.

اين عضو شوراي شهر تهران افزود: اما در فرآيند گذار و تغيير شهردار از قاليباف به نجفي ساخت و ساز دوباره شروع شد.

سالاري با اشاره به تذكر خود به كشت پور، شهردار منطقه ۲ و توقف پروژه بيان كرد: مجددا در زمان شهرداري آقاي نجفي تفاهم كردند و بالاي ۵۰-۶۰ هزار متر مربع اضافه بنا ساختند و در حال ساخت است. متاسفانه اصول شهرسازي و معماري و اصول طرح تفصيلي و طرح جامع را رعايت نمي كنند.

وي ادامه داد: همچنين گودبرداري مجموعه فاز دوم برج ميلاد سال هاست رها شده است و بارها هم كميسيون عمران تذكر دادند و ابراز نگراني كردند.

سالاري افزود: اخيرا هم گزارش هايي رسيده است كه مجموعه برج ميلاد يك مكان و ساختمان اداري مي سازد كه پس از پيگيري هاي ما شهردار منطقه و معاونانش مي گويند كه آنجا ما را راه نمي دهند. يعني مجموعه برج ميلاد خود را مانند سازماني مانند نوسازي اراضي عباس آباد مي داند و فكر مي كند كه خودش مي تواند تصميم بگيرد.

سالاري با اشاره به لزوم تدوين سريع طرح جامع برج ميلاد گفت: از آنجاييكه برج ميلاددر حوزه استحفاضي منطقه ۲ است شهردار منطقه و همكارانش بايد بدون مجوز نظارت مستمر از برج ميلاد داشته باشد.


برگشت به تلکس خبرها