تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: استخدام در پروژه نفتي
پنجشنبه، 24 خرداد 1397 - 18:05     کد خبر: 34877

فرهنگيان نيوز -تدبير تلگرام �'� https://telegram.me/edufarhangian:

#جذب
در ابادان
سابقه پروژه

الف - جانشين مدير مالي  (در حد  جانشين مالي كنسرسيوم )
1)  ليسانس به بالا  
2 ) مسلط به زبان انگليسي
3) مسلط به رايورز
4) حداقل سابقه 8 سال .
 
ب- QA پروسيجر نويس مسلط به زبان
ج- مديرحراست
د- مدير اموزش
ارسال رزومه به اي دي تلگرام

https://t.me/mahjoub

 


برگشت به تلکس خبرها