تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: رويارويي ايران و عراق با آمريكا
شنبه، 17 فروردین 1398 - 19:07     کد خبر: 35294

فرهنگيان نيوز -تدبير تلگرام 👈 https://telegram.me/edufarhangian:

رويارويي ايران و عراق با آمريكا

عماد آبشناس
 

با توجه به شرايط بين المللي و منطقه اي به هيچ وجه نمي توان سفر آقاي عادل عبد المهدي نخست وزير عراق را يك سفر تشريفاتي ويا فرماليته دانست.

اين سفر در شرايطي اتفاق مي افتد كه آقاي دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران همين چند هفته پيش در عراق بود و قبل از وي نيز آقاي محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران سفر داشته.
طي چند ماه اخير سفر هاي مقامات ايراني و عراقي به كشورهاي يكديگر افزايش چشمگيري داشته در حالي كه آمريكايي ها شديدا تلاش مي كنند با فشار بر عراق روابط سياسي و اقتصادي ايران و عراق را محدود كنند.
در حالي كه رئيس جمهوري ايالات متحده بدون ملاقات با مقامات آمريكايي در تاريكي شب به عراق سفر كرد رئيس جمهوري ايران در روشنايي روز به عراق سفر كرد ونه فقط با مقامات سياسي بلكه با مقامات اجتماعي و ديني عراقي نيز ملاقات داشت تا ثابت شود روابط ايران و عراق بسيار مستحكم تر از آن است كه آمريكايي ها بتوانند خللي در آن ايجاد كنند.
شايد تشبيهي كه آقاي عبد المهدي از شرايط جغرافيايي و سياسي ايران وعراق در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با آقاي روحاني داشت نشان دهد كه عراقي ها بخوبي درك كرده اند همه كشورهاي منطقه با هم در يك قايق قرار دارند و اگر اين قايق سوراخ شود همه با هم غرق مي شوند.
ايشان اظهار داشتند:" وقتي خشك سالي به ايران آسيب مي زند عراق نيز از خشكسالي رنج مي برد و حال كه سيل گريبانگير ايران شده عراق نيز درگير سيل شده".
اگر عراق با ثبات و امنيت مواجه باشد قطعا ايران هم ثبات و امنيت خواهد داشت اما اگر عراق دچار نا امني و بي ثباتي شود قطعا اين بي ثباتي و نا امني به ايران نيز سرايت خواهد كرد، آمريكا كه پانزده هزار كيلومتر دورتر است فقط از شرايط به نفع خود بهره مي برد و تحت تاثير هيچ اتفاقي كه در منطقه مي افتد قرار نمي گيرد.
بلومبرگ : روابط خوب ايران و عراق، آمريكا را به حاشيه راند
دو كشور ايران و عراق هشت سال جنگ تمام عيار فجيعي را پشت سر گذاشته اند اما امروزه هر دو طرف متوجه شده اند كه تنها راهكار بقا براي دو همسايه همكاري با يكديگر است.
شايد بتوان گفت يكي از مهمترين سخنان آقاي عبد المهدي اين بود كه طبق قانون اساسي عراق هيچ كشوري حق ندارد از خاك عراق بر عليه كشورهاي همسايه جهت انجام اعمال خصمانه استفاده كند.
در واقع اين سخنان آقاي عبد المهدي يك تو دهني به رئيس جمهوري ايالات متحده كه اظهار مي داشت تصميم دارد از پايگاه هاي آمريكايي در عراق بر عليه ايران استفاده كند مي باشد.
بر كسي پوشيده نيست كه عراقي ها هم به همان نسبت ايراني ها از آمريكايي ها نفرت دارند، شايد هم بيشتر.
به همان نسبت كه سياست هاي سياستمداران آمريكايي بر عليه ملت ايران براي ايرانيها مشكل ساز شده، بايد توجه كرد كه حمله آمريكا به عراق منجر شده صدها هزار عراقي كشته و مجروح شوند و كل عراق با نا امني و مشكل تروريسم و تجزيه مواجه شود.
بديهي است كه حتي اگر ايران هم از آنها نخواهد عراقي ها به هيچ وجه تمايل نخواهند داشت با آمريكايي ها همكاري كنند و روياي بسياري از مردمان عراق پس دادن سربازان آمريكايي در تابوت مي باشد.
همين شرايط در مورد كشورهاي ديگر منطقه نيز صدق مي كند.
نخست وزير عراق قرار است پس از ايران به چند كشور ديگر منطقه نيز سفر داشته باشد و به نظر مي آيد بد نيست با آنها نيز گفتگو داشته باشد و ديگر مقامات منطقه را توجيه كند كه تنها راه ايجاد صلح و امنيت در منطقه همكاري وهمدلي همسايگان با يكديگر است ونه همراهي آنها با كشوري كه به دنبال اموال و ارزاق و نعمت هاي خدادادي آنها است و تلاش دارد با ايجاد تفرقه بر آنها حكومت كند.


برگشت به تلکس خبرها