تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: 🔺آمريكا رواديد دادستان ديوان بين المللي كيفري را لغو كرد
شنبه، 17 فروردین 1398 - 02:11     کد خبر: 35297

فرهنگيان نيوز -تدبير تلگرام 👈 https://telegram.me/edufarhangian:

🔺آمريكا رواديد دادستان ديوان بين المللي كيفري را لغو كرد

🔹ايالات متحده رواديد يك دادستان ديوان بين المللي كيفري را به خاطر تحقيقاتش درباره عملكرد نظاميان آمريكايي در افغانستان لغو كرده است.

🔹فاتو بنسودا، دادستان ديوان بين المللي كيفري اين خبر را تاييد كرده است.
🔻خانم بنسودا از دوسال پيش تحقيقاتش را درباره جنايت هاي جنگي احتمالي در افغانستان آغاز كرده است.


برگشت به تلکس خبرها