تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: همايش بزرگداشت روز ملي منابع انساني برگزار شد
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 10:43     کد خبر: 35309

فرهنگيان نيوز -تدبير تلگرام �'� https://telegram.me/edufarhangian:

همايش دومين بزرگداشت روز ملي منابع انساني

اين همايش به دعوت انجمن صنفي مديران و مشاورين منايع انساني با رياست مهندس جواد محجوب با حضور بيش از 300نفر از مديران و مشاورين سازمانها و شركتها در برج ميلاد برگزار گرديد.
اهداف برگزاري اين همايش :
1- توسعه تعاملات مديران
2- تثبيت روزي با هدف ارج نهادن به انسان به عنوان بزرگترين سرمايه سازمانها
3 – تبادل تجربيات و شبكه سازي
4- ارتقا مهارت هاي فني در حوزه مديريت منابع انساني
اين همايش با حضور مديران داخلي و مديران خارجي به منظور بررسي چالشهاي مديريت منابع انساني و گذر از چالشها را با يكديگر به تبادل تجربه پرداختند .در اين نشست مديران تجربيات خود را از زاواياي مختلف مطرح كردند .
معمولا اولين رويكردي كه در سازمانها در مواجه با بحران اتخاذ مي كنند تعديل نيروي انساني است .اگرچه اين موضوع در كوتاه مدت ،هزينه هاي سازماني را كاهش مي دهد ولي در ميان مدت وطولاني مدت هزينه هاي عديده اي را به  سازمان تحميل مي كند يكي از اين تجربيات ، تجربه يكي از مديران ايراني گوگل بود كه دربيان تجربه خود عنوان كرد گوگل در در بحث تعديل نيرو انساني بسيار محتاط مي باشد چراكه همواره سعي در حفظ برند سازماني خود به عنوان يك شركت موفق دارد و همواره تلاش مي كند بهترين نيروها را در مقاطع جوانتر جذب و تربيت نمايد و زمينه كار طولاني مدت براي انها فراهم اورد  
در ادامه از جمله رويكردهاي سازمانهاي موفق كه در مواجهه با بحران اتخاذ مي كنند طرح گرديد
- سازمانها در اين دوران با افزايش مهارت كاركنان خودسعي مي كنند با رويكرد چند مهارتي ميزان بهره وري كاركنان خود را افزايش دهند
- برخي سازمانها با كاهش ساعت كاري و اتخاذ گردش شغلي و جابجايي سازماني تلاش ميكنند شرايط سخت سازماني را تسهيل بخشند .
رويكردي كه در سازمانهاي پيشرو اتخاذ مي شود قبل از بروز بحران ، ايجاد امادگي در سازمان و اتخاذ روش هاي مناسب در جذب و استعداد يابي تا در بلند مدت هزينه هاي خود را كاهش دهند .
- برخي سازمان تاكيد بر روشها و اصلاح فرايندهاي سازماني دارند

انچه كه مهم است  درك اين موضوع است كه بحران در نظام اقتصاد جز سازمان مي باشد و سازمانها قبل از مواجه با ان بايد با استفاده از علوم روز و تجربيات زيسته از قبل برنامه ريزي لازم به تناسب سازمان ، فرهنگ سازماني ، رويه و فرايندها و... اتخاذ نمايند .

در ادامه لينك شبكه براي حضور تقديم مي گردد:
👈لينك گروه از طريق تلگرام  https://t.me/joinchat/BTEglTwGk_z9yWTYHFoEEg
👈لينك حضور از طريق صفحه وب  http://yon.ir/hrmaبرگشت به تلکس خبرها