تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: بيانيه دومين همايش روز ملي منابع انساني
دوشنبه، 26 فروردین 1398 - 10:55     کد خبر: 35310

فرهنگيان نيوز -تدبير تلگرام �'� https://telegram.me/edufarhangian:

قرائت بيانيه همايش توسط خانم دكتر زهرا  لبادي

بيانيه دومين همايش روز ملي منابع انساني

شكر وسپاس خدايي كه به ما توفيق عنايت كرد كه # دومين همايش روز ملي منابع انساني را با حضور فرهيختگان ومديران وكارشناسان مديريت منابع انساني برگزار كنيم .
دومين همايش روز ملي منابع انساني مصادف شده با  شرايط دشواري كه با وقوع سيل مهيب زندگي بسياري از هموطنان در استانهاي غربي وشمالي كشور ،رادچار آسيب ونابودي كرده وموجب تاثر  فراوان گشته است .واز سويي شديد ترين تحريم هاي اقتصادي بر كشور ما تحميل گرديده است . در پيام نوروزي رهبر معظم إنقلاب مسئله  اقتصاديكي از مشكلات اصلي كشور اعلام شده  وراه برون رفت از آن "توسعه توليد ملي" وشعار امسال (رونق توليد) انتخاب شده است . با عنايت به اينكه محور هرنوع توسعه " انسان توسعه يافته "است ، وهمه كشورهايي كه در جنگ هاي ويرانگر وبلاياي طبيعي درگير بوده اند توانسته اند با تلاش إنسانها ي پرتلاش وتوانمند   كشور خود را بازسازي نمايند . از اينرو مسلما كشور ما هم با بهره مندي از انسان هاي متخصص وتوانمند با مديريت صحيح سرمايه هاي انساني قادر خواهد بود اين مشكلات را پشت سر بگذارد.
انجمن صنفي مديران منابع انساني بادرك شرايط سخت اقتصادي وتعطيلي كارخانجات وگسترش تعديل نيروي كار به دليل كاهش فعاليت مراكز كسب وكار، شعار امسال انجمن را " مديريت نيروي انساني در شرايط بحران " انتخاب نموده است وتلاش دارد با ارايه راهكارهاي مبتني بر خرد ورزي مدبرانه ياور دولت وسازمان ها در گذر از شرايط سخت كنوني باشد .
رويكردهاي برون رفت از بحران كنوني براساس برنامه گام دوم انقلاب از ديدگاه رهبري مي تواند ياور همه بخشها ي كشور باشد .
در چنين شرايطي قاعدتا دولت به تنهايي قادر به عبور از اين شرايط دشوار نخواهد بود ولازم است براي بخش خصوصي ميدان وفضا براي فعاليت گسترش يابد . همچنين به نهادهاي مدني وانجمن هاي صنفي فرصت دهد تا با تدوين استانداردهاي علمي وتخصصي در جهت بالا بردن بهره وري نيروي كار اقدام نمايند وبا بالا بردن سرانه آموزش كاركنان و كاهش هزينه توليد از تعطيلي مراكز كار وتعديل نيروي كار جلوگيري نمايد .پوشيده نيست كه گسترش بيكاري وفشار ي كه بر نيروي كار وهزاران نفر از افراد خانواده هاي آنان وارد مي آيد موجب تباهي زندگي وايجاد شرايط  سخت بر اي آنها است وموجب كاهش انگيزه ، نا اميدي واضطراب كاركنان مي  گردد . قاعدتا در اين زمينه سازمانها ومديريت ها نيز علاوه اينكه از كاهش توليد وضرر وزيان ناشي از آن آسيب خواهد ديد بلكه خيل كاركنان رنجديده بيكار واعتراضات آنان نيز موجب نگراني بيشتر خواهد شد . در اين شرايط دولت بايد با حمايت از بخشهاي توليدي ، بهبود حقوق ودستمزد كاركنان از كاهش كيفيت زندگي آنان جلوگيري نمايد .
مديريت منابع انساني در چنين شرايطي ميتواند با خلاقيت وابتكار وبا استفاده از دانش روز  وبا كمك گرفتن از تجارب جهاني ، گسترش فرهنگ ياريگري وبا كمك كاركنان وكمي ايثار وگذشت بحران را پشت سر بگذارد .
انجمن صنفي مديران منابع انساني در اولين سال برگزاري روز ملي منابع انساني قطعنامه اي مبني بر به رسميت شناختن " روز ٢٥ فروردين بعنوان " روز ملي منابع  انساني " با امضاي  صدها متخصص حوزه مديريت ومديريت منابع انساني به شوراي فرهنگ عمومي ارايه كرد تا اين روز در تقويم مناسبت ها ي كشور درج شود .اما تا كنون اين تقاضا پاسخ مناسبي نيافته است . در دومين بزرگداشت روز ملي منابع انساني  اين تقاضا از شوراي فرهنگ عمومي همچنان پا برجاست وما  خواهان تصويب ٢٥فروردين بعنوان " روز ملي انساني " هستيم .
با آرزوي روزهاي بهتر براي مردم كشور ومنابع انساني كشور .
من الله توفيق
انجمن صنفي مديران و مشاورين منابع انساني
٢٥ فروردين  ١٣٩٨

در ادامه لينك شبكه براي حضور تقديم مي گردد:
�'�لينك گروه از طريق تلگرام  https://t.me/joinchat/BTEglTwGk_z9yWTYHFoEEg
�'�لينك حضور از طريق صفحه وب  http://yon.ir/hrmaبرگشت به تلکس خبرها