تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: شاخص راندمان كانال جذب يا Sourcing Channel Efficiency
دوشنبه، 24 آبان 1400 - 23:50     کد خبر: 36000

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)�'�http://www.shoghl.org/:

شاخص راندمان كانال جذب يا Sourcing Channel Efficiency

آيا تا به حال فكر كرده ايد كه كدام كانال يا كدام جاب‌بورد در استخدام نيروهاي شما مفيدتر بوده است؟ 

مطمئنا شما هم براي جذب نيروهاي جديد سازمانتان از كانال‌هاي مختلفي استفاده مي‌كنيد و بر اساس تعداد رزومه‌هايي كه از هر كانال دريافت مي‌كنيد، به اين نتيجه مي رسيد كه يكي از آنها نسبت به ديگري ارجحيت دارد. 

اما اگر با شاخص راندمان كانال جذب بهتر آشنا شويد، متوجه مي‌شويد كه تنها تعداد رزومه‌هاي دريافتي ملاك درستي براي اين قضاوت نيست. در واقع كيفيت كانال جذب هم از جنبه تعداد رزومه دريافتي و هم از جنبه موثر بودن رزومه در جذب قابل بررسي است. 

اين شاخص بطور كامل در اين ويدئو تشريح شده است. 

مشاوره و اطلاعات بيشتر:

https://utm.guru/udXyX

#راندمان كانال جذب #فرآينداستخدام #جذب نيرو #منابع_انساني

ATS #hirecamp #Sourcing_Channel_Efficiency#


برگشت به تلکس خبرها