تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: دستورالعمل كنترل و پيشگيري از كوويد-19 در مدارس
یکشنبه، 7 آذر 1400 - 23:12     کد خبر: 36013

والدين + دانش آموزان + مديران
ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

💢 دستورالعمل كنترل و پيشگيري از كوويد-19 در مدارس(ويژه والدين)
https://lnkd.in/deP44sjv
 
💢 دستورالعمل كنترل و پيشگيري از كوويد-19 در مدارس(ويژه دانش آموزان)
https://lnkd.in/d-gauEhA
💢 دستورالعمل كنترل و پيشگيري از كوويد-19 در مدارس(ويژه مديران)
https://lnkd.in/dbjgYMg2
 
📍سال تحصيلي 1401-1400


برگشت به تلکس خبرها