تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انساني ، كلينيك منابع انساني / كارگاه در سازمان بازنشستگي
شنبه، 13 آذر 1400 - 23:31     کد خبر: 36016

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)�'�http://www.shoghl.org/:

مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انساني

كلينيك منابع انساني / كارگاه در سازمان بازنشستگي

اقاي دكتر نزاكتي

https://t.me/hrmSupergroup/506646

محورها:

- معناداري كار براي #كاركنان

- آشنايي با مدل ٤ پي در #حقوق و #دستمزد

- آشنايي با اصول ايزو #١٠٠١٥ در #آموزش

- آشنايي با چرخه #مديريت_عملكرد

- آشنايي با روشهاي #قانع_كردن كاركنان

 

مخاطبان:

#مديران و #كارشناسان #منابع_انساني

🌐 تجميع بيش از يكهزار نشست تخصصي

https://t.me/HRMIR

🌎 shoghl.org

linkedin : https://b2n.ir/linkhrm

Instagram : https://b2n.ir/instmahjoub

Twitter : https://b2n.ir/twitmahjoub

Clubhouse : https://www.clubhouse.com/@hrmir

#professional

 

#فرصت_همكاري

#جوياي_كار

#مديران

#منابع_انساني

#Associationofhumanresourcemanagers

#Human_Resources_Manager

#Recruitment

#hiring

#Looking_for_new_opportunities

#javad_mahjoub


برگشت به تلکس خبرها