تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: جدول افزايش حقوق سال ۱۴۰۱ كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
شنبه، 23 بهمن 1400 - 17:16     کد خبر: 36073

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)�'�http://www.shoghl.org/:

جدول افزايش حقوق سال ۱۴۰۱ كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

جدول ميزان افزايش ناخالص (قبل از كسر ماليات) حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۴۰۱

شناسنامه قانون- نحوه افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت در بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ اورده شده بود، توسط كميسون تلفيق بودجه با تغييراتي روبرو شد.

ببينيد: گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۱

بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق بودجه، در سال آينده ضريب ريالي ۱۰ درصد به نسبت سال ۱۴۰۰ افزايش خواهد يافت و مجموع حكم كارگزيني هيچ كارمندي نبايد از ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان كمتر باشد.

از سويي بر اساس ماده (۱۶) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، از سال آينده و به مدت ۵ سال هر ساله مي‌بايستي كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد كارمندان دولت به ترتيب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزايش يابد.

در جداول طراحي شده كه دو اسلايد و بر اساس دو نظام پرداخت قانون مديريت خدمات كشوري و نظام هماهنگ پرداخت تهيه گرديده است، افزايش ۱۰ درصدي ضريب ريالي و افزايشات موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت براي كاركنان مجرد، متاهل، متاهل داراي يك فرزند و متاهل داراي دو فرزند بصورت جداگانه محاسبه شده است

پيش‌بيني مي‌شد كه حقوق سال آتي كاركنان و بازنشستگان دولت به صورت پلكاني افزايش يابد. اما كميسيون تلفيق بودجه فقط ماليات حقوق را پلكاني نموده و افزايش ضريب حقوق را بصورت ثابت و ۱۰ درصد در نظر گرفته است.

ذكر اين نكته ضروريست كه كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد كاركناني كه در سال ۱۴۰۱ ازدواج نموده يا صاحب اولاد شوند بصورت جداگانه محاسبه مي‌شود كه در جداول به آن نپرداخته‌ايم.

بيشتر ببينيد: جدول افزايش حقوق سال ۱۴۰۱ مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري

جدول افزايش حقوق سال ۱۴۰۱ كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

براي بزرگنمايي بيشتر بر روي جدول كليك كنيد


برگشت به تلکس خبرها