تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: دوركاري يك هفتگي مادران داراي فرزند زير ۶ سال در شهرهاي قرمز با تعطيلي مهدهاي كودك
شنبه، 23 بهمن 1400 - 17:18     کد خبر: 36074

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:


دوركاري يك هفتگي مادران داراي فرزند زير ۶ سال در شهرهاي قرمز با تعطيلي مهدهاي كودك

دوركاري يك هفتگي مادران داراي فرزند زير ۶ سال در شهرهاي قرمز با تعطيلي مهدهاي كودك

🔸دوركاري را براي مادران داراي فرزند زير ۶ سال ستاد ملي مقابله با كرونا:

🔹در ستاد ملي كرونا مصوب شد، مهدهاي كودك در شهرهاي قرمز به مدت يك هفته تعطيل شود و با توجه به اين تعطيلي دستگاه هاي اجرايي زمينه استفاده از دوركاري را براي مادران داراي فرزند زير ۶ سال به مدت يك هفته فراهم نمايند.

🔹مدت زمان مرخصي افراد مبتلا به سويه اميكرون، ۵ روز تعيين شد كه با گواهي رسمي پزشك يا ارائه تست مثبت PCR قابل استفاده است.

 


برگشت به تلکس خبرها