تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: كارشناس علوم آزمايشكاهي
سه شنبه، 3 اسفند 1400 - 16:41     کد خبر: 36082

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

شركت معتبر دارويي آزمايشكاهي
كارشناس علوم آزمايشكاهي جهت تست هاي كرونا و نمونه گيري
محل كار محدوده آرژانتين وامكان ماموريت عسلويه بصورت هر دو سه ماه يكبار (به مدت يك ماه)وجود دارد .
حقوق بيمه تامين اجتماعي ،بيمه تكميلي ناهار
✨ فرايند ارسال رزومه و جذب (https://t.me/Rcruitment/4611)


برگشت به تلکس خبرها