تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: كارشناس it
سه شنبه، 3 اسفند 1400 - 16:43     کد خبر: 36084

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

فروشگاه هاي زنجيره اي برند براي تيم اي تي شركت
كارشناس it
اقا
محل كار : يوسف اباد

✨ فرايند ارسال رزومه و جذب (https://t.me/Rcruitment/4611)


برگشت به تلکس خبرها