تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: كارگاه تجارب كاربردي در پياده سازي چابكي در سازمان ها + رايگان
چهارشنبه، 4 اسفند 1400 - 21:41     کد خبر: 36086

نشست 1128⚡️ گروه #مديران_حرفه_اي| #انجمن_صنفي #مديران_منابع_انساني

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)�'�http://www.shoghl.org/:

#كارگاه تجارب كاربردي  در پياده سازي #چابكي در سازمان ها

https://t.me/hrmSupergroup

نشست 1128⚡️ گروه #مديران_حرفه_اي| #انجمن_صنفي #مديران_منابع_انساني

مدرس: فرهاد #شكوهي_نژاد

  زمان : چهارشنبه يازدهم اسفندماه  ۲۱ تا ۲۲:۳۰

 

سرفصل هاي دوره:

معيارهاي اصلي در #چابك_سازي سازمان

نقش #فرهنگ_سازماني در چابك سازي

ارائه يك #مدل_عملياتي براي چابك سازي سازمان ها در مواجهه با #بحران ها

چابك سازي  به روش #آنلاين در مواجهه با بحران #كوويد ۱۹

#درس_آموخته هاي چابك سازي سازمان ها

 

 مخاطبان:

 

مديران و كارشناسان

🌐 تجميع بيش از يكهزار نشست تخصصي

 https://t.me/HRMIR

🌎 shoghl.org

linkedin : https://b2n.ir/linkhrm

Instagram : https://b2n.ir/instmahjoub

Twitter : https://b2n.ir/twitmahjoub

Clubhouse : https://www.clubhouse.com/@hrmir

#انجمن_صنفي

#مديران_منابع_انساني

#مديران_حرفه اي

#جوياي_كار

متن كامل اگهي ها و فرايند ارسال رزومه و كانال جذب و توسعه در تلگرام

https://lnkd.in/ddRGW4r

#مديران

🌐 تجميع بيش از يكهزار نشست تخصصي

 https://t.me/HRMIR

🌎 shoghl.org

linkedin : https://b2n.ir/linkhrm

Instagram : https://b2n.ir/instmahjoub

Twitter : https://b2n.ir/twitmahjoub

Clubhouse : https://lnkd.in/dPcSk8D

#فرصت_همكاري

#جوياي_كار

#پروژه_هاي_منابع_انساني

#كلينيك_منابع_انساني

#كلينيك_سلامت_روان

#دفتر_معاضدت_حقوقي

#مدرسه_توسعه_كسب_و_كار

#آفرينا

#منابع_انساني

#Associationofhumanresourcemanagers

#Human_Resources_Manager

#Recruitment

#hiring

#Looking_for_new_opportunities

#javad_mahjoub

#opportunities

 


برگشت به تلکس خبرها