تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير shoghl.org: روز معلم مبارك باد ...❤️
سه شنبه، 12 اردیبهشت 1402 - 08:40     کد خبر: 36445

روز من، روز تو، روز تمام معلمان ( چه با عنوان معلمي يا با مرام معلمي) با فداكاري از آرامش، سلامتي و زندگي راحت گذشتند تا انديشه و انديشيدن در اين خاك ريشه دوانده و تنومند شود.
ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

روز معلم مبارك باد ...❤️
روز من، روز تو، روز تمام معلمان ( چه با عنوان معلمي يا با مرام معلمي) با فداكاري  از آرامش، سلامتي و زندگي راحت گذشتند تا انديشه و انديشيدن در اين خاك ريشه دوانده و تنومند شود.
سوختند تا ايران و ايرانيان زنده و جاويد بمانند.

🌹روز استاد «محسن خشخاشي بروجردي» كه با چاقوي ناجوانمردانه‌ي شاگردش در كلاس درس مظلومانه به شهادت رسيد؛

🌹روز «حميد كنگو زهي» معلم سيستاني كه فداكارانه زير آوار ماند تا شاگردانش را از حادثه‌اي دلخراش نجات دهد؛

🌹روز «اكبر عابدي» كه خود سوخت تا دانش‌آموزانش را نجات دهد؛

🌹روز «كاظم صفرزاده» كه در لرستان جان خود را در سيلاب از دست داد تا دانش‌آموزش زنده بماند؛

🌹روز «حسن اميدزاده» كه در گيلان براي نجات دانش‌آموزانش از آتش، زيبايي و جواني چهره‌اش را هديه كرد؛

🌹روز «حميده دانش» كه در مشهد غرق شد تا دانش‌آموزش را نجات داده و درس ايثار را به ديگر دانش‌آموزانش بياموزد؛

🌹روز «واعظي نسب» كه در اردو براي نجات دانش‌آموزان از سقوط تير دروازه، خود را سپر بلا كرد؛

🌹روز «امير صادقي» معلم مشكين‌شهري كه براي نجات دانش‌آموزان از ريزش سقف مدرسه‌ي كانكسي‌اش در زير آوار ماند؛

🌹روز «محمدعلي محمديان» كه موي خود را تراشيد تا شاگرد بيمارش غم به چهره نياورد؛

🌹روز «علي بهاري» كه بخشي از كبدش را به دانش‌آموزش اهدا كرد؛

🌹روز «معصومه خوش‌كام» كه بعد از عمل ديسك كمرش با تخت در كلاس حاضر شد تا فداكاري‌اش را كامل كند؛

🌹روز «احسان موسوي» و روز «ثريا مطهرزاده» كه تمام دارايي خود را براي درمان دانش‌آموزشان هزينه كردند؛

🌹روز تمام معلم‌هايي كه ناشناخته همه‌ي هستيشان را دادند و كسي آن‌ها را نشناخت و مدال افتخاري نگرفتند؛


👌روز تو، روز من، روز ما، كه اگر عشق نبود، هيچ نيازي نمي‌توانست مجبورمان كند كه با همه‌ي وجود، روح و جان و جوانيمان را فداي كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم كنيم...


دوست و فداكاران زحمتكش، روزتان مبارك


برگشت به تلکس خبرها