تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: كارجو مدير اداري و منابع انساني استان تهران - تهرانسر
سه شنبه، 19 اردیبهشت 1402 - 17:11     کد خبر: 36450

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

كارجو آماده همكاري
مديران متقاضي جذب مي توانند براي هماهنگي تلگرام با اي دي @mahjoub هماهنگ فرمايند
مدير اداري ومنابع انساني استان تهران-تهرانسر
 خانم 37 سال
 تحصيلات فوق ليسانس پترولوژي -دانش آموخته ي MBA  از دانشگاه تهران
11سابقه شغلي سال كاردر حوزه ي منابع انساني و اداري
• توسعه و اجراي سياست هاي منابع انساني و آشنايي  به كليه ي ماژولهاي منابع انساني
• بازبيني فصلي و سالانه ي عملكرد كاركنان و مديريت عملكرد كاركنان در جهت بهبود
• آشنايي به قوانين كار و اجراي آن و همچنين توانمند در پاسخگويي جلسات هئيت تشخيص و روابط قانون كار
• آشنا به امور قراردادها- بيمه هاي مسئوليت ، بيمه هاي تكميلي و ....
• آشنا به حقوق دستمزد و جبران خدمات
• برنامه ريزي ،طراحي و اجراي برنامه هاي انگيزشي براي افزايش رضايتمندي كاركنان
• تسلط به پياده سازي طرح طبقه بندي مشاغل
• آشنا به طراحي و تنظيم برنامه توسعه ي فردي
• تسلط بر آموزش پرسنل به روش دلفي و سنجش اثر بخشي به روش كرك پاتريك
• مسلط به پياده سازي ايزو 9001 و 45001و14001
• اجراي ارزيابي عملكرد به روش 360 درجه-ارزيابي سنجش نگرش كاركنان
• طراحي و بازنگري دستورالعمل ها-آيين نامه و فرمهاي منابع انساني
• طراحي و اجراي روشهاي جذب و استخدام
درباره من : براي من شكوفا كردن استعداد و مهارت و انجام هر چه بهتر آن بسيار جذاب است و مواجهه با چالشهاي شغلي براي توسعه مهارت هاي تخصصي از مهمترين انگيزه هاي من در اين حوزه مي باشد.

• دوره ي قانون كار از سازمان مديريت صنعتي
• دوره  PHRI  از دانشگاه تهران
• تجزيه و تحليل شغلي به روش اونت
• دوره ي مديريت كيفيت ISO 9001/2008 ازسازمان استاندارد سازي سازمان
• دوره ي مشتري مداري- اصول و فنون مذاكره-رفتار سازماني و ...
• دوره ي آموزش كاركنان- دوره ي جذب و استخدام كاركنان-دوره ي تجزيه و تحليل شغل و مدل هاي شايستگي


برگشت به تلکس خبرها