تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: فرصت هاي استخدامي براي كارجو يان و يا كارفرما يان دركانال جذب و استخدام ملاحظه فرماييد
سه شنبه، 10 بهمن 1402 - 10:35     کد خبر: 36715

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

فرصت هاي استخدامي براي كارجو يان و يا كارفرما يان دركانال جذب و استخدام ملاحظه فرماييد

كارجويان و كارفرمايان عضوشبكه باشگاه مديران حرفه اي ... انجمن صنفي مديران
همواره اخرين رزومه ها و فرصت هاي شغلي را براي اطلاع ذي نفعان ارايه مينمايند .
 

جويندگان كار ويا كارفرماياني كه به دنبال نيروهاي با تجربه ومتخصص هستند ميتوانند از اين ظرفيت استفاده نمايند .

📌 باشگاه مديران حرفه اي منابع انساني و انجمن صنفي...

استخدام https://t.me/Rcruitment

https://t.me/hrmSupergroup

https://t.me/HRMIR 🌐 تجميع بيش از يكهزار نشست تخصصي

رفاهي اقتصادي https://t.me/refahihr

LinkedIn : https://lnkd.in/emZbPi8j       60 هزار كانكشن و فالوئر


برگشت به تلکس خبرها