تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: اصفهان مديريت منابع انساني در شركت هاي خصوصي و دولتي صنايع: ساختمان، پتروشيمي، خودروسازي، لوازم خانگي، استارتاپ‌ها
شنبه، 14 بهمن 1402 - 15:42     کد خبر: 36719

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

#كارجو
#اصفهان
#مدير_منابع_انساني

●آقا
●سن: ۴۰ سال

●سوابق اجرايي:  

مديريت منابع انساني در شركت هاي خصوصي و دولتي

صنايع: ساختمان، پتروشيمي، خودروسازي، لوازم خانگي، استارتاپ‌ها

●دستاوردهاي تجربي:
•تدوين سند جامع فرهنگ سازماني
•برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني
•تدوين آيين‌نامه‌هاي منابع انساني
•تدوين فرآيندها، ايجاد ساختار منابع انساني و تيم‌سازي
•تدوين چارت سازماني و بودجه بندي منابع انساني براساس ارزيابي كار و زمان
•عارضه يابي و نگرش‌سنجي منابع انساني
•تدوين شناسنامه‌هاي شغل و شاغل و نظام طبقه بندي مشاغل
•جذب و استخدام از سطوح كارگري تا مديريت ارشد سازمان
•اجراي كانون ارزيابي، تدوين و اجراي تقويم آموزشي، نظام مديريت دانش، نظامات: مديريت استعدادها،تدوين مسير ارتقاي شغلي،جانشين‌پروري
• تدوين و اجراي نظام ارزيابي عملكرد
• مديريت قراردادهاي پرسنلي، محاسبه كاركرد و  دستمزد و بيمه و ماليات، مديريت دبيرخانه و كارگزيني، تدوين لايحه هاي اداره كار و تامين اجتماعي و حضور در جلسات حل اختلاف بيمه تكميل درمان و مسئوليت مدني و...،
• مديربت ايمني و بهداشت‌ محيط و بهداشت روان
• تدوين و مديريت نظام جبران خدمات و رفاهيات
•مسلط به اتوماسيون هاي اداري و نرم افزارهاي منابع انساني
• پياده سازي ايزو ۱۰۰۱۵ آموزش و ۳۴۰۰۰ منابع انساني

● دانش:
▪️تحصيلات:مهندسي صنايع گرايش توليد صنعتي، ارشد مديريت گرايش منابع انساني

●دستاوردهاي تجربي:
•تدوين سند جامع فرهنگ سازماني
•برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني
•تدوين آيين‌نامه‌هاي منابع انساني
•تدوين فرآيندها، ايجاد ساختار منابع انساني و تيم‌سازي
•تدوين چارت سازماني و بودجه بندي منابع انساني براساس ارزيابي كار و زمان
•عارضه يابي و نگرش‌سنجي منابع انساني
•تدوين شناسنامه‌هاي شغل و شاغل و نظام طبقه بندي مشاغل
•جذب و استخدام از سطوح كارگري تا مديريت ارشد سازمان
•اجراي كانون ارزيابي، تدوين و اجراي تقويم آموزشي، نظام مديريت دانش، نظامات: مديريت استعدادها،تدوين مسير ارتقاي شغلي،جانشين‌پروري
• تدوين و اجراي نظام ارزيابي عملكرد
• مديريت قراردادهاي پرسنلي، محاسبه كاركرد و  دستمزد و بيمه و ماليات، مديريت دبيرخانه و كارگزيني، تدوين لايحه هاي اداره كار و تامين اجتماعي و حضور در جلسات حل اختلاف بيمه تكميل درمان و مسئوليت مدني و...،
• مديربت ايمني و بهداشت‌ محيط و بهداشت روان
• تدوين و مديريت نظام جبران خدمات و رفاهيات
•مسلط به اتوماسيون هاي اداري و نرم افزارهاي منابع انساني
• پياده سازي ايزو ۱۰۰۱۵ آموزش و ۳۴۰۰۰ منابع انساني

● دانش:
▪️تحصيلات:مهندسي صنايع گرايش توليد صنعتي، ارشد مديريت گرايش منابع انساني

جذب و #استخدام ، گروه #انجمن_صنفي #مديران 🙏 لطفا انتشار دهيد

متن كامل اگهي ها و فرايند ارسال رزومه و كانال جذب و توسعه در تلگرام

https://t.me/hrmSupergroup
https://t.me/Rcruitment/

#مديران_منابع_انساني
#انجمن_صنفي_مديران_منابع_انساني
#مديران_حرفه_اي
#جوياي_كار

#فرصت_شغلي

#opentowork
#اينفلوئنسر

#Influencer
🌐 تجميع بيش از يكهزار نشست تخصصي
https://t.me/HRMIR
🌎 shoghl.org
linkedin : https://b2n.ir/linkhrm


برگشت به تلکس خبرها