تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: حداقل عيدي يا پاداش آخر سال كارمندان و بازنشستگان دولتي دو ميليون و پانصد هزار تومان
دوشنبه، 16 بهمن 1402 - 13:58     کد خبر: 36723

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

عيدي كاركنان دولت و بازنشستگان تعيين شد

طبق اعلام سخنگوي دولت، با آنچه در جلسه هيات دولت تصويب شد، حداقل عيدي يا پاداش آخر سال كارمندان و بازنشستگان دولتي دو ميليون و پانصد هزار تومان است.

علي بهادري جهرمي گفت: براساس مصوبه هيئت دولت، حداقل عيدي يا پاداش آخرسال كارمندان و بازنشستگان دولتي مبلغ دو ميليون و پانصد هزارتومان تعيين شد.

به گفته سخنگوي دولت، به اين مبلغ ، براي افراد متاهل هفتصد هزار تومان  افزوده خواهد شد.

بهادري جهرمي افزود: به ازاي هر فرزند تحت تكفل هم سيصد هزار تومان به عيدي كاركنان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد.


برگشت به تلکس خبرها