تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: نظر شوراي نگهبان در مورد طرح ساماندهي كاركنان دولت/پايان بخشي به قرارداد‌هاي شركتي و حجمي
دوشنبه، 16 بهمن 1402 - 19:00     کد خبر: 36725

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

نظر شوراي نگهبان در مورد طرح ساماندهي كاركنان دولت/پايان بخشي به قرارداد‌هاي شركتي و حجمي

كاركنان دولت در انتظار پايان يافتن ساماندهي كاركنان و حذف شركت‌هاي واسطه هستند.
https://t.me/laborrelations
به گزارش نبض بازار،براساس طرح ساماندهي كاركنان دولت از سال جديد تمام شركت هاي واسطه جمع خواهند شد و قرارداد مستقيم با نيروها بسته خواهد شد.
براساس ماده واحده اين طرح از ابتداي سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدي آن به منظور تامين نيروي انساني در فعاليت‌هاي حجمي جاري دستگاه از طريق شركت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و غيردولتي ممنوع بوده و تمامي فعاليت‌ها از طريق انعقاد قرارداد مستقيم انجام مي‌شوند.


برگشت به تلکس خبرها