تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: 📣 اساتيد و مشاورين مرتبط با باشگاه مديران حرفه اي ...| انجمن صنفي مديران ومشاورين منابع انساني
دوشنبه، 23 بهمن 1402 - 17:54     کد خبر: 36740

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

📣  اساتيد و مشاورين مرتبط با باشگاه مديران حرفه اي ...| انجمن صنفي مديران ومشاورين منابع انساني
با تشكر از اين عزيزان كه درطول سال گذشته با هدف ارتقا مهارتهاي سرمايه هاي انساني در خدمت شان بوديم.

ديگرعزيزان مدرس / مشاور در حوزه هاي #عمومي ، #تخصصي و #فني كه تمايل به همكاري دارند مي توانند رزومه به همراه اطلاعات زمانبندي و نحوه همكاري را براي نشاني @mahjoub  در تلگرام ارسال نمايند .

با تجديد احترام محجوب

👈👈  شبكه اصلي تلگرام: بيش از 10هزار مدير ومتخصص

 https://t.me/hrmSupergroup

كارگاه اموزشي https://t.me/hrmtiran

كارگاه ها كليك نماييد

60هزار كانكشن و فالوئر

LinkedIn : https://lnkd.in/emZbPi8j


برگشت به تلکس خبرها