فرهنگيان نيوز- تدبير: مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در هيات دولت تصويب شد
یکشنبه، 15 خرداد 1401 - 19:02     کد خبر: 36167

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

مصوبه شوراي عالي كار درباره افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در هيات دولت تصويب شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمين اجتماعي، افزايش مستمريِ مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي هر سال به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، به نحوي كه حداقل دريافتي مستمري‌بگيران از حداقل حقوق مصوب همان سال كارگران كمتر نباشد.

وفق مصوبه شوراي عالي كار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ حداقل دريافتي كارگران براي سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان در ماه رسيد.

در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از كارافتادگان و مجموع مستمري بازماندگان سازمان تأمين اجتماعي كه به موجب قوانيني از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمين اجتماعي نبايد از حداقل مزد كارگري كمتر باشد، با رعايت قوانين مربوط و لحاظ مصوبه شوراي عالي كار، ميزان دريافتي آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد كارگران شاغل تعيين و با افزايش ۵۷/۴ درصدي همراه خواهد بود، به نحوي كه از ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان كمتر نباشد.

در رابطه با مستمري از كارافتادگان جزئي و نيز ساير افرادي كه مستمري آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتني بر مصوبه فوق افزايش خواهد يافت.

با توجه به حكم قانون بودجه سال ۱۴۰۱( مصوب مجلس شوراي اسلامي) در خصوص صندوق‌هاي مختلف بازنشستگي (مبني بر رشد ۱۰ درصدي حقوق بازنشستگان) و در راستاي هماهنگ‌سازي پرداخت حقوق در كليه صندوق‌هاي بازنشستگي، براي اين دسته از مشمولين كه داراي دريافتي بيش از حداقل باشند، افزايش ۱۰ درصدي اعمال مي‌شود. نيز به منظور كمك به معيشت مستمري‌بگيران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذكور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دريافتي ماهانه ده ميليون تومان) بصورت ماهانه پرداخت خواهد شد.


تمركز مديران و متخصصين در گروه
https://t.me/hrmSupergroup
انجمن صنفي مديران منابع انساني
مديران منابع انساني
مديران حرفه اي
مديران
🌐 تجميع بيش از يكهزار نشست تخصصي
https://t.me/HRMIR
🌎 shoghl.org
linkedin : https://b2n.ir/linkhrm
Instagram : https://b2n.ir/instmahjoub
Twitter : https://b2n.ir/twitmahjoub
Clubhouse : https://lnkd.in/dPcSk8D
پروژه هاي منابع انساني
كلينيك منابع انساني
كلينيك سلامت روان
دفتر معاضدت حقوقي
مدرسه توسعه كسب و كار
آفرينا
منابع انساني
فرصت همكاري
جوياي كار
Associationofhumanresourcemanagers
Human Resources Manager
Recruitment
hiring
Looking for new opportunities
mahjoub javad
opportunities
hr

world trade uion congress
كنگره جهاني اتحاديه هاي كارگري
HRM

wftu


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها