فرهنگيان نيوز- تدبير: شناسايي آثار تحريم ها بر اقتصاد ايران با استفاده از پوشش روزنامه اي مركز پژوهشهاي اتاق ايران
جمعه، 20 خرداد 1401 - 14:01     کد خبر: 36174

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

شناسايي آثار تحريم ها بر اقتصاد ايران با استفاده از پوشش روزنامه اي

مركز پژوهشهاي اتاق ايران

نويسندگان: داريو لوتادي و محمد هاشم پسران

دانشگاه كاليفرنياي جنوبي

سال انتشار 2021

 

فايل :  https://b2n.ir/t-otagh

 

تمركز بيش از 8هزار مدير و متخصص در گروه
https://t.me/hrmSupergroup
انجمن صنفي مديران منابع انساني
مديران منابع انساني
مديران حرفه اي
مديران
🌐 تجميع بيش از يكهزار نشست تخصصي
https://t.me/HRMIR
🌎 http://www.shoghl.org/
  : LinkedIn follow30هزار كانكشن  https://b2n.ir/mahjoub

Instagram : https://b2n.ir/instmahjoub
Twitter : https://b2n.ir/twitmahjoub
Clubhouse : https://lnkd.in/dPcSk8D
پروژه هاي منابع انساني
كلينيك منابع انساني
كلينيك سلامت روان
دفتر معاضدت حقوقي
مدرسه توسعه كسب و كار آفرينا
منابع انساني
فرصت همكاري
جوياي كار
Associationofhumanresourcemanagers
Human Resources Manager
Recruitment
hiring

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها