فرهنگيان نيوز- تدبير: جذب و استخدام آگهي هاي مربوط به شبكه انجمن صنفي مديران منابع انساني 👈 مدير آموزش و توسعه
چهارشنبه، 21 دی 1401 - 20:29     کد خبر: 36395

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

جذب و استخدام آگهي هاي مربوط به شبكه انجمن صنفي مديران منابع انساني

شركت توليدي قطعات خودرويي جاده مخصوص

👈 مدير آموزش و توسعه

به معاون منابع انساني گزارش مي دهد

سرپرست آموزش، رئيس توسعه منابع انساني و رئيس تحقيقات منابع انساني را نظارت خواهد كرد.


اگهي هاي جذب سازمان ها :
فرايند ارسال رزومه و جذب https://lnkd.in/dphPgN
در صورت عدم دسترسي به تلگرام به ايميل shoghlorg@gmail.com ارسال فرماييد
اگهي هاي جذب ديگر ( https://lnkd.in/dphPgN8 )

انجمن صنفي مديران منابع انساني
https://t.me/hrmSupergroup
فعاليتهاي تخصصي مديران حرفه اي منابع انساني | انجمن صنفي مديران و مشاورين منابع انساني
الف : 💐 خدمات حرفه اي منابع انساني 💐
ب : 💐 رفاهي ارزاق هداياي سازماني 💐
ج : 💐 تور اموزشي تفريحي سازماني 💐
د: 💐 اقتصادي و ... 💐
https://lnkd.in/eedyrcGC
كارجو جوياي كار
فرصت همكاري
فرصت شغلي
مديران منابع انساني
مديران حرفه اي
opentowork
تجميع بيش از يكهزار نشست تخصصي
https://t.me/HRMIR

shoghl.org
لينكدين :
Linkedin 30 هزار كانكشن https://lnkd.in/emZbPi8j
گروه 7 هزارنفري متخصصين https://b2n.ir/linkhrm
گروه بيش از 5هزار متخصص ، شبكه داخلي بله

ble.ir/join/YWNiNmU3Ym

گروه https://b2n.ir/hrlinkedin
Instagram : https://b2n.ir/instmahjoub
 

 


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها