فرهنگيان نيوز- تدبير
مدير توسعه در صنعت پليمر + مدير فروش صنايع فلزي
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص شرايط عمومي انتصاب به سمتهاي مديريتي ابلاغ شد.
قائم مقام معاونت سرمايه هاي انساني + كارشناس رگولاتوري تضمين + ارشد منابع انساني
كارجو وكيل پايه يك دادگستري + مدير 21 سال سابقه در صنايع شيميايي، دارويي ، آرايشي و بهداشتي
خدمات كلينيك منابع انساني انجمن صنفي مديران و مشاورين منابع انساني دكتر اميرحسين صبورطينت
خدمات كلينيك منابع انساني انجمن صنفي مديران و مشاورين منابع انساني
🏵️ تورتفريحي جزيره زيباي كيش 🏵️
ديدار كاملا اتفاقي رونمايي شد
دستور زاكاني براي پرداخت حقوق ارديبهشت كارمندان شهرداري با افزايش ۴۰ درصد
فرار مردان متاهل از خانه و خانواده؛ جلوه اي از فروپاشي اجتماعي
صفحه بعد - نسخه اصلی