فرهنگيان نيوز- تدبير
نخستين رويداد آموزشي #هوش #مديريت و #رهبري برگزار مي‌شود
رهبري ، دلبستگي كاركنان به كار و سازمان ( مطالعه موردي در سبك دلبستگي مربيان فوتبال )
كارگران شاغل در كارهاي دائم جهت دريافت بيمه بيكاري نياز به ارائه نامه عدم نياز از سوي كارفرما ندارند
استخدام مدير عامل شركت بازرگاني جديد تاسيس در يك هلدينگ بزرگ در اصفهان
اموزش زبان روسي رايگان
دوره آمادگي آزمون حرفه اي بين المللي منابع انساني PHRi
استخدام مدير پروژه نورد گرم فولاد
استخدام مديرتوليد شهرك صنعتي قزوين
جذب مدير رستوران ( بدون هزينه كارجويي )
كارگاه آموزشي : سرمايه انساني و شايستگي هاي مورد نياز
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی