تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: مجله مديريت دانش
چهارشنبه، 31 شهریور 1400 - 13:23     کد خبر: 35943

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

نهمين شماره مجله مديريت دانش و نوآوري دانا منتشر شد

 

بخشي از آنچه در اين شماره مي‌خوانيم:

💡چگونه در پياده‌سازي مديريت دانش موفق شويم؟ (ساسان رستم‌نژاد)

💡عوامل موفقيت مديريت دانش چيست؟ (زهرا صدري)

💡نقش اعتمادسازي در تواناسازي كاركنان (سيروس آقايار)

💡روندهاي مديريت دانش در سال ۲۰۲۱(محمدحسن عزيزي‌ پور)

💡مديريت دانش، پشتيبان توسعه نوآوري سازماني (مهسا ذاكري‌دانا)

💡معرفي كتاب راهنماي گستره دانش مديريت پروژه

💡 فرايند مديريت درس‌آموخته‌هاي سازماني (زهرا اسكندري)

💡 الگوي كارآمد پياده‌سازي مديريت دانش در سال۲۰۲۱ (كيميا سكاكي)

💡سينرژي مديريت دانش و مديريت پروژه (عليرضا معصومي)

💡توجه به مديريت تغيير در مديريت دانش(محدثه لطفي)

💡 تدوين شاخص‌هاي كليدي عملكرد مديريت دانش (احمد سپهري)

https://t.me/HRMIR/20600

 


برگشت به تلکس خبرها