تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: گزارش ستاد ملي مبارزه با كرونا ، بازگشايي دانشگاه ها ، مدارس و...
چهارشنبه، 14 مهر 1400 - 11:59     کد خبر: 35951

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

 

گزارش ستاد ملي مبارزه با كرونا
اخرين وضعيت شيوع
واكسيناسيون

بازگشايي دانشگاه ها ، مدارس و...

بخشنامه :
لينك 1

لينك دو
 


برگشت به تلکس خبرها