تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: كلينيك منابع انساني ارايه خدمات به سازمانها و كاركنان
پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 15:00     کد خبر: 35961

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

📣 #كلينيك_منابع_انساني :

✨ ارايه خدمات مديريت منابع انساني به سازمان ها:

👈 شرح خدمات:

كليه #فرايندهاي حوزه منابع انساني از جمله:

 ⁃تهيه نظام #حقوق و #دستمزد و #جبران_خدمات

⁃ انجام خدمات #روابط_كار و دفاع در مراجع قانوني

⁃  #تامين_نيروي متخصص در سطوح مختلف

⁃  پياده سازي فرايند #جذب و #استخدام

⁃  تهيه #آيين_نامه هاي سازماني

⁃  پياده سازي فرايند #مديريت_عملكرد

⁃  پياده سازي فرايند #مديريت_ارزشها و #فرهنگ_سازماني

⁃  استقرار نظام #جانشين_پروري

 

👈 مخاطبان طرح:

كليه سازمان هاي كوچك و متوسط

 

👈 مجريان طرح:

متخصصان و #مشاوران تاييد صلاحيت شده و مجرب #انجمن_صنفي #منابع_انساني

 

👈 نحوه انجام كار:

⁃  به صورت برونسپاري

⁃  در قالب مشاور- مجري

⁃  آموزش و كوچينگ كارشناسانِ سازمان

 

☎️ اطلاعات بيشتر و هماهنگي 09332468612 تلگرام @hrmpishgaman


برگشت به تلکس خبرها