تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: كلينيك سلامت روان انجمن صنفي مديران حرفه اي منابع انساني
جمعه، 23 مهر 1400 - 12:36     کد خبر: 35963

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

📣 كلينيك سلامت روان

دهم اكتبر از طرف #فدراسيون جهاني #بهداشت_روان ( WFMH ) به عنوان "روز جهــــــاني بهـــــــداشت روان " نامگذاري شده است.18لغايت24 مهر به نام هفته بهداشت روان نام گذاري شده است وعمده ترين هدف در اين هفته ارتقاء و افزايش آگاهي و تغييرو اصلاح #نگرش مردم نسبت به مسائل بهداشت روان مي باشد.

 

در اين راستا انجمن صنفي مديران با بهره گيري از ظرفيت سازماني اعضا اقدام به تشكيل #كلينيك #سلامت_روان نموده است.

 

#كلينيك #سلامت_روان

#انجمن_صنفي #مديران و #مشاوران با همكاري كلينيك #مهرگان_پژوه به سازمانها و همكاران در محور هاي زير ارائه خدمات مي دهد:

 

  استخدام و انتخاب كاركنان

  آموزش و توسعه شغلي

 ارتقا سلامتي و #كيفيت_زندگي

  #روان_درماني فردي ، گروهي

  بازآموزي و #توانمند_سازي (فردي، گروهي)

  آموزش (سازماني، خانواده)

  تشكيل كارگروه هاي آموزشي

  سنجش #شايستگي

  توسعه شايستگي هاي سازماني

  آموزش

 ارتقا عملكرد و بهره وري #روان_درماني

  مشاوره

 مشاوره خانواده

  مشاوره تحصيلي

  مشاوره شغلي

  #روانسنجي

 

هماهنگي و اطلاعات بيشتر

09332468612


برگشت به تلکس خبرها