تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: شركت معتبر دارويي ( بدون هزينه كاريابي ) خ ولي عصر
چهارشنبه، 28 مهر 1400 - 22:18     کد خبر: 35966

مسئول يا سرپرست فروش كارشناس بازاريابي فروش
ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

شركت معتبر دارويي ( بدون هزينه كاريابي ) خ ولي عصر
مسئول يا سرپرست فروش
سابقه فروش مواد ازمايشگاهي

كارشناس بازاريابي فروش

  - حقوق مزاياي مكفي و توافقي
- اضافه كار ، پاداش
ساعت كاري شنبه تا چهارشنبه
ناهار  ، بيمه تكميلي


✨ فرايند ارسال رزومه و جذب (https://t.me/Rcruitment/4611)


برگشت به تلکس خبرها