تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: زاكاني حكم داماد خود را لغو كرد
پنجشنبه، 6 آبان 1400 - 00:11     کد خبر: 35969

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:


زاكاني حكم داماد خود را لغو كرد
مي‌خواهم براي مردم نوكري كنم و شهر با راي و نظر مردم اداره شود. با احترام به نظر اين ولي‌نعمتان انقلاب حكم صادره براي آقاي حيدري را ملغي مي‌كنم.

عليرضا زاكاني در نامه‌اي ، لغو حكم انتصاب حسين حيدري را اعلام كرد.

به گزارش ايرنا؛ در اين نامه آمده است: در برنامه‌اي كه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه كردم، هوشمندسازي كامل مديريت شهري آنچنان اهميت داشت كه اين حوزه را از ابتدا شخصا به عهده گرفتم. يكپارچه‌سازي و دسترسي به داده‌ها و اطلاعات حساس محرمانه نيازمند ايجاد تمركز مسئوليت در فردي متخصص و كاملا مورد اعتماد و داراي فهم مشترك در كنار اينجانب بود. آنچنان كه اين مسئله حتي از برخي مناصب حساس و نظارتي سپرده شده به نزديكترين بستگان مسئولان طراز اول كه در ادوار گذشته توصيه و تاييد شده بود هم برايم مهم‌تر و حياتي‌تر بود.

براي رسميت بخشيدن و رعايت شفافيت حكم رسمي صادر كردم و براي پرهيز از مضرات احتمالي به دفتر خود دستور دادم هيچگونه اثر استخدامي، مالي و حق امضا بر آن مترتب نباشد. اما اين انتصاب به دليل نسبت فاميلي، موجب شكل‌گيري ابهام و گلايه در برخي دلسوزان انقلاب و دلخوري مردم عزيزتر از جانم شد. مردمي كه از ابتداي انقلاب همواره خود را در سنگر جانفشاني و فداكاري براي آنها ديده‌ام.

مي‌خواهم براي مردم نوكري كنم و شهر با راي و نظر مردم اداره شود. با احترام به نظر اين ولي‌نعمتان انقلاب حكم صادره براي آقاي حيدري را ملغي مي‌كنم.

همه داماد‌هاي خوشبخت در جمهوري اسلامي/ بهترين شغل دنيا داشتن پدر زن خوب است!

 

 


برگشت به تلکس خبرها