تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: رتبه‌بندي معلمان : آقاي ميركاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين جلسه گفت كه بيش از ۲۰ تا ۲۵ هزار ميليارد تومان نمي‌توانند براي رتبه‌بندي پرداخت كنند
دوشنبه، 17 آبان 1400 - 14:25     کد خبر: 35986

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

مهرداد ويس‌كرمي درباره رتبه‌بندي معلمان اظهار كرد: لايحه رتبه‌بندي به دليل ابهامات متعدد به كميسيون آموزش مجلس بازگشت و در اين كميسيون چندين جلسه با حضور كارشناسان دولت برگزار شد كه نظر شفاف خود را بيان كردند، آقاي ميركاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين جلسه گفت كه بيش از ۲۰ تا ۲۵ هزار ميليارد تومان نمي‌توانند براي رتبه‌بندي پرداخت كنند و تلقي كميسيون آموزش اين بود كه اين رقم براي ۶ ماهه دوم امسال است، اما در جلسات بعدي سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد اين رقم براي يك سال است.

وي افزود: دولت اعلام كرد اگر اعتبار مورد نياز رتبه‌بندي بيشتر از اين مقدار باشد نمي‌تواند آن را بپذيريد و درخواست دولت بازگشت به لايحه اصلي رتبه‌بندي بود يعني همان لايحه‌اي كه دولت قبل تدوين كرد و آنچه روز گذشته در كميسيون آموزش مجلس نهايي شد، مشابه لايحه است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اينكه در جلسه كميسيون، تطبيق حقوق معلمان با استادياران دانشگاه‌ها را مطرح كردم و بيش از يك ساعت بحث شد، گفت: اعلام كردم، رتبه معلمان در ضرايب مختلف با استادياران دانشگاه‌ها تطبيق داده شود، اما رأي نياورد، بحث رئيس كميسيون اين بود كه اصل ۷۵ شده و شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند.

ويس‌كرمي ادامه داد: ماده ۷ لايحه رتبه‌بندي كه ابهام بين مدرك و رتبه را داشت، اصلاح شد و معلمان در رتبه‌هاي يك تا پنج قرار گرفته و ارتباط با دانشگاه‌ها را حذف كردند. برابر نظر اعضاي كميسيون براي معلمان با رتبه آموزشيار معلم ۲۵ درصد، مربي معلم ۴۵ درصد، استاديار معلم ۶۰ درصد، دانشيار معلم ۷۰ درصد و استاد معلم ۷۵ درصد به مجموع حقوق فعلي آن‌ها اضافه مي‌شود.

وي گفت: توقف در رتبه‌ها براي نخبگان به جاي ۵ سال، ۳ سال و براي معلمان شاغل در مناطق محروم، مرزي و عشايري ۴ سال خواهد بود، همچنين حقوق معلمان نبايد از ۸۰ درصد حداقل حقوق آموزشياران دانشگاه‌ها كمتر باشد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: دولت درآمد لازم براي اجراي رتبه‌بندي مشابه دانشگاهيان را ندارد و ديوان محاسبات اعلام كرده است منبع مالي كه در بودجه در نظر گرفته شده است ۴۰۰ ميليارد تومان درآمد داشته و ۲۰ دستگاه به آن وصل هستند كه فقط پاداش پايان خدمت ۱۵ هزار ميليارد تومان نياز دارد؛ بنابراين دولت فعلاً ۲۵ هزار ميليارد تومان را پذيرفته كه براي ۶ ماه امسال حدود ۱۲.۵ هزار ميليارد تومان مي‌شود./تسنيم


برگشت به تلکس خبرها