تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: ازكارافتادگي و فوت ناشي از كار
چهارشنبه، 19 آبان 1400 - 15:05     کد خبر: 35989

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

ازكارافتادگي و فوت ناشي از كار
۱۶/آبان/۱۴۰۰

    موسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا (نهاد پژوهشي صندوق بازنشستگي كشوري) در صدمين گزارش كارشناسي خود به بررسي مشمولان ازكارافتاده و فوت ناشي از كار پرداخته است.
https://t.me/laborrelations

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي كشوري، فرهاد بزرافكن در اين گزارشِ ۳۸صفحه‌اي آورده است: در مواد ۷۹ و ۸۰ قانون استخدام كشوري، به حمايت‌هاي مربوط به ازكارافتادگي پرداخته شده است.

ماده ۷۹ ناظر بر ازكارافتادگي غيرناشي از كار است: «هرگاه مستخدم رسمي عليل يا به‌علت حادثه‌اي ناقص شود، به‌نحوي كه از كاركردن باز بماند، حقوق وظيفه‌اي برابر با يك سي‌امِ متوسط حقوق ضرب‌در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد، مشروط به اينكه از متوسط حقوق او تجاوز نكند».

ماده ۸۰ قانون استخدام كشوري به حوادث ناشي از كار مي‌پردازد: «هرگاه مستخدم رسمي به‌علت حادثه ناشي از كار يا به‌سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود، به‌نحوي كه از كاركردن باز بماند، تمام حقوق و تفاوت تطبيق و فوق‌العادۀ شغل او به‌عنوان حقوق وظيفه در مورد وي برقرار مي‌گردد».

تبصرۀ اين ماده مي‌گويد: «درصورتي كه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود، نصف حقوق او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق مي‌گيرد ولي اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد، مقررات ماده ۸۳ اين قانون دربارۀ وراث قانوني اجرا خواهد شد.

در ماده ۸۳ آمده است: «هرگاه مستخدم رسمي به‌سبب انجام وظيفه فوت شود، تمام متوسط حقوق او به‌عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد».

اين گزارش كه مبتني بر داده‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري درخصوص مشمولان ازكارافتاده و فوت ناشي از كار است، در دو بخش مجزا شده است؛ بخش اول مربوط به ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي و ويژگي‌هاي شغلي مشمولان ازكارافتادۀ ناشي از كار و بخش دوم مربوط به همين ويژگي‌ها درخصوص فوت‌شدگان ناشي از كار است.

لازم به ذكر است كه اين داده‌ها براساس سال اتفاق حوادث ناشي از كار ثبت نشده و همچنين علت حادثۀ ناشي از كار ذكر نشده است.

 

نسخه الكترونيكي اين گزارش را از اينجا دريافت كنيد.
https://saba-psi.ir/wp-content/uploads/2021/05/100.pdf


برگشت به تلکس خبرها