تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: فايل نشست 1116 كانون هاي ارزيابي شناخت و توسعه مديران در عصر تحول ديجيتال
شنبه، 22 آبان 1400 - 15:46     کد خبر: 35994

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

فايل نشست 1116   #كانون_هاي_ارزيابي شناخت و توسعه مديران در عصر تحول #ديجيتال

مدرس: فرح انگيز #عبداله_زاده_نميني

زمان برگزارشده : چهارشنبه نوزدهم آبان ماه ، ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰
#انجمن_صنفي #مديران #منابع_انساني گروه #مديران_حرفه_اي

https://t.me/HRMIR/20655تلگرام

سرفصل ها :

_ ضرورت و ماهيت كانون هاي ارزيابي #توسعه_مديران

_ اركان و اجراي كانون هاي ارزيابي شناخت و توسعه

_ دستاوردهاي يك كانون ارزيابي موفق و مديران توسعه يافته در سازمان هاي معاصر.

 

 مخاطبان:

مديران و كارشناسان منابع انساني

🌐 تجميع بيش از يكهزار نشست تخصصي

 https://t.me/HRMIR

🌎 shoghl.org

linkedin : https://b2n.ir/linkhrm

Instagram : https://b2n.ir/instmahjoub

Twitter : https://b2n.ir/twitmahjoub

Clubhouse : https://www.clubhouse.com/@hrmir


برگشت به تلکس خبرها