تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: فيلم در جستجوي خوشبختي ( تحليل مديريتي ) The Pursuit of Happyness
یکشنبه، 23 آبان 1400 - 15:34     کد خبر: 35995

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

🥇 #فيلم در #جستجوي_خوشبختي ( #تحليل_مديريتي ) #The_Pursuit_of_Happyness

 

✅ فيلم در جستجوي خوشبختي از دل فيلم‌هاي ماندگار، درس آموخته‌هاي مديريتي عميقي را بيرون كشيده و تمثيلي كاربردي ، در ذهن نقش مي‌ببندد و پيام را به شكل ساده به مخاطب منتقل مي‌ كند.

 

 🎞نمونه بسته هاي توسعه مهارت‌هاي مديريتي ( فيلم )

همكاري #انجمن_صنفي #مديران #منابع_انساني و #مديران_مديا
 

🎬 7 فيلم برتر 🥇 كه ديدن ان به مديران خصوصا مديران منابع انساني توصيه مي شود 🌟🌟

فيلم در اينستا https://www.instagram.com/p/CWQAWkpMMS4/

1️   #Whiplash

الگويي از يك #رهبر_بد

2️   #The_King’s_Speech

#آموزش و #توسعه نقاط #قابل_بهبود

3️   #The_Internship

#شايستگي‌هاي كليدي در #استخدام

4️   #Coach_Carter

#ارزيابي_عملكرد

5️   #Apollo_13

#كار_تيمي و #حل_مسئله

6️   #Dead_Poets_Society

پرورش #خلاقيت افراد

7️   #Up_in_the_Air

فرآيند #خروج_ كاركنان
 

لينك اطلاعات بيشتر

https://modiranmedia.landin.ir/hrmir/

☎️ هماهنگي : 9332468612

 

 


برگشت به تلکس خبرها