تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: استخدام ، گروه انجمن صنفي مديران 🌟 قائم مقام 🌟 مدير بازرگاني 🌟 كارشناس حسابداري: خريد ، مالياتي ، فروش ، انبار ، خزانه 🌟 رئيس حسابداري: مالي ، صنعتي ، مديريت
سه شنبه، 14 دی 1400 - 13:41     کد خبر: 36037

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

جذب و #استخدام ، گروه #انجمن_صنفي #مديران 🙏 لطفا انتشار دهيد
توليدي و بازرگاني خودرو و صنايع وابسته ، خ مطهري

🌟 قائم مقام وقابل توسعه به مديرعامل

سرمايه گذاري ، بازرگاني

فرايند واردات و صادرات

🌟 مدير بازرگاني

 فرايند واردات و صادرات

 

شركت توليدي صادراتي فعال در حوزه قير خ شيخ بهايي

🌟  كارشناس :

حسابداري خريد خدمات ( لجستيك )

حسابداري مالياتي و بيمه

حسابداري فروش

حسابداري انبار

حسابداري خزانه

 

🌟  رئيس :

حسابداري مالي

حسابداري صنعتي

حسابداري مديريت

 

https://t.me/hrmSupergroup
متن كامل اگهي ها و فرايند ارسال رزومه و كانال جذب و توسعه در تلگرام https://lnkd.in/ddRGW4r
اينستا : https://lnkd.in/d6HTiNV
http://www.shoghl.org
linkedin : زhttp://www.shoghl.org
#كلاب
https://lnkd.in/dPcSk8D
#فرصت_همكاري
#جوياي_كار

#پروژه_هاي_منابع_انساني
#كلينيك_منابع_انساني
#كلينيك_سلامت_روان
#دفتر_معاضدت_حقوقي
#مديران
#منابع_انساني
#Associationofhumanresourcemanagers
#Human_Resources_Manager
#Recruitment
#hiring
#Looking_for_new_opportunities
#javad_mahjoub


برگشت به تلکس خبرها