تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: پاسداشت روز زن و تكريم مادران + سبد دوم
شنبه، 25 دی 1400 - 14:13     کد خبر: 36048

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)�'�http://www.shoghl.org/:

�"� �'��'�پاسداشت #روز_زن و تكريم مادران �'��'�
#انجمن_صنفي #مديران #منابع_انساني با همكاري شركت هاي تامين و توزيع
اقدام به تدارك هداياي ارزشمند براي سازمانها كرده است
همكاران محترم مي توانند براي اطلاع از تنوع ، شرايط و تسهيلات با همكاران اجرايي تماس حاصل فرمايند .
سبد نمونه شماره يك https://lnkd.in/eiC5ZwPj
09332468612 ☎️
#روز_زن
#روز_مادر
#انجمن_صنفي #مديران
#پروژه_هاي_منابع_انساني
#كلينيك_منابع_انساني
#كلينيك_سلامت_روان
#دفتر_معاضدت_حقوقي
#Human_Resources_Manager


#روز_مادر

هداياي مربوط به �

هداياي مربوط به �

<img alt="هداياي مربوط به �" �="" �'��'�پاسداشت="" #روز_زن="" و="" تكريم="" مادران="" �'��'�"="" data-cke-saved-src="https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C4E22AQE7dGECFnRHqg/feedshare-shrink_1280/0/1641816123047?e=1644451200&v=beta&t=vy-zWf0YxQHW2PRDPoBf-drIHyf5JWDVQsML8WWIQ98" src="https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C4E22AQE7dGECFnRHqg/feedshare-shrink_1280/0/1641816123047?e=1644451200&v=beta&t=vy-zWf0YxQHW2PRDPoBf-drIHyf5JWDVQsML8WWIQ98" style="height:500px; width:500px">

 


برگشت به تلکس خبرها