تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: نامه فرج كميجاني در محكوميت تسخيراموال معلمين در صندوق ذخيره فرهنگيان
یکشنبه، 26 دی 1400 - 18:16     کد خبر: 36053

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

نامه فرج كميجاني در محكوميت تسخيراموال معلمين در صندوق ذخيره فرهنگيان

نامه سرگشاده فرج كميجاني دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي در خصوص محكوميت تسخيراموال معلمين در صندوق ذخيره فرهنگيان را در ادامه بخوانيد.

نامه فرج كميجاني در محكوميت تسخيراموال معلمين در صندوق ذخيره فرهنگيان

رويداد۲۴صندوق ذخيره فرهنگيان جيب معلم است، قرار بود قلك پس انداز تامين آتيه معلم باشد، قرار بود به وقت بازنشستگي حلال مشكلات ريز و درشت معيشتي دوره بازنشستگي وي باشد.

«اگر دين نداريد، لااقل آزاده باشيد»، انصاف داشته باشيد، اگر كسي نيست كه جلوي ترك تازي‌هاي شما را بر اموال معلمين بگيرد از خدا بترسيد، از روز حساب بترسيد، از حق الناس بترسيد، حق الناسي كه محمد (ص) كه پيامبر خدا بود، از آن ترس داشت و هميشه مي‌گفت شايد خدا از حق خودش در روز جزا بگذرد، اما از حق الناس نخواهد گذشت.

اگر قرار باشد حق به حق‌دار برسد و ماهيت صندوق تعيين تكليف شود، شرع و عرف و قانون و خدا و پيغمبر مي‌گويند كه اين صندوق مال فرهنگيان عضو است.

فرهنگيان آگاه باشيد، صندوق ذخيره فرهنگيان با اين همه بريز و بپاش و سوء مديريت بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه دارد، حال آنكه شستا ۱۵۶ هزار ميليارد تومان سرمايه دارد.

منبع: كانال مجمع فرهنگيان ايران اسلامي

دست درازي دولت به مالكيت صندوق ذخيره فرهنگيان


خطر دست درازي دولت به مالكيت صندوق ذخيره فرهنگيان


برگشت به تلکس خبرها