تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: مدرسه توسعه كسب و كار آفرينا
شنبه، 3 اردیبهشت 1401 - 15:14     کد خبر: 36059

مدرسه توسعه كسب و كار آفرينا راه اندازي مدرسه توسعه مهارت هاي خلاق و تيمي

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)�'�http://www.shoghl.org/:

مدرسه توسعه كسب و كار #آفرينا

راه اندازي مدرسه توسعه مهارت هاي خلاق و تيمي

https://t.me/hrmSupergroup/511091

توسعه نيازمند #نوآوري است!

ارايه خدمات آموزشي و مشاوره اي از طريق تيم هاي متخصص

🖋 توسعه #كار_تيمي

🖋 توسعه #تفكر_خلاق و نواوري

🖋 افزايش #بهره وري سازماني

🖋 كشف راه حل #چالش‌هاي سازمان

🖋 آغاز و توسعه #كارآفريني سازماني

🖋  راه اندازي #مركز_نوآوري سازماني

 

�"�  دريافت اطلاعات بيشتر

09332468612


اينستا  : https://lnkd.in/d6HTiNV
http://www.shoghl.org
linkedin : https://b2n.ir/linkhrm
#كلاب
https://lnkd.in/dPcSk8D
#فرصت_همكاري
#جوياي_كار
#پروژه_هاي_منابع_انساني
#كلينيك_منابع_انساني
#كلينيك_سلامت_روان
#دفتر_معاضدت_حقوقي

#مدرسه_توسعه_كسب_و_كار

#آفرينا
#انجمن_صنفي_مديران
#منابع_انساني
#Associationofhumanresourcemanagers
#Human_Resources_Manager
#Recruitment
#hiring
#Looking_for_new_opportunities
#javad_mahjoub


برگشت به تلکس خبرها