تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: تغيير پرچم عربستان شايعه يا واقعيت؟
پنجشنبه، 14 بهمن 1400 - 23:41     کد خبر: 36066

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

تغيير پرچم عربستان شايعه يا واقعيت؟

اعلام تصميم اخير دولت سعودي براي تغيير پرچم اين كشور واكنش تند شهروندان عربستاني و برخي فعالان شبكه هاي اجتماعي را به دنبال داشت كه رياض را مجبور به ارائه توضيحاتي براي پايان دادن به شايعات مطرح شده در اين خصوص كرد.
تغيير پرچم عربستان شايعه يا واقعيت؟
به گزارش جهان نيوز به نقل از سايت اينديپندنت عربي، موافقت مجلس شوراي عربستان با اكثريت آرا با پيش نويس تغيير پرچم خشم شهروندان اين كشور را برانگيخت.

به محض تصويب پيشنويس اصلاحيه پرچم، شعار و سرود ملي عربستان، در محافل سعودي به ويژه شبكه هاي اجتماعي جنجال گسترده‌اي به پا شد. بطوريكه برخي تغيير پرچم و سرود ملي را رد  و برخي ديگر آن را تاييد كردند. مخالفان با انتشار توييت‌هايي اظهار داشتند اين تصميم يعني تغيير در شكل و چه بسا در رنگ پرچم.

سعد بن صليب العتيبي، ارائه دهنده اين پيشنويس و عضو مجلس شوراي عربستان در توضيح اين امر گفت، تغيير پرچم صحت ندارد و تنها به منظور اصلاح شيوه نامه اي است كه حدود ۵۰ سال از صدور آن مي‌گذرد و نيز به منظور همسويي با جريان بزرگي است كه عربستان طي سال‌هاي اخير در بازنگري و توسعه برخي سيستم‌ها و متون قانونگذاري در راستاي اهداف و چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان آغاز كرده است.

اين توئيت‌ها باعث شد كه «نهاد مبارزه با شايعات» عربستان توضيح دهد كه اخبار منتشر شده در مورد تغيير شكل و محتواي پرچم عربستان و سرود ملي نادرست است و واقعيت اين است كه اين اصلاحيه، محتواي پرچم را تغيير نخواهد داد بلكه تغيير در شيوه نامه و به منظور به روزرساني ضوابط و پروتكل‌هاي استفاده از آن است.

مجلس شوراي عربستان، روز دوشنبه پيش‌نويس اصلاحيه «شيوه نامه پرچم» را كه بيش از ۵۰ سال پيش صادر شده بود، پس از بررسي آن توسط كميته امور امنيتي و نظامي اين شورا تصويب كرد.

العتيبي دليل پيشنهاد خود مبني بر اصلاح سرود ملي اين كشور را به نياز پادشاهي براي پر كردن "خلأ قانون‌گذاري" ناشي از عدم وجود شيوه نامه‌اي دانست كه احكام و مفاد مرتبط با شكل پرچم يا سرود كشور را مشخص كند.

وي در رابطه با شعار عربستان توضيح داد كه تعيين مجازات‌هاي بازدارنده براي افرادي كه در استفاده از آن تخطي مي‌كنند و ايجاد ضوابط براي پرچم يكي از دلايلي است كه وي را بر آن داشته تا درخواست اصلاح را در كنار انجام تغييراتي بر روي پرچم براي تبديل شدن به پرچم جديد داشته باشد.

در خصوص شكل پرچم جديد عربستان در سال ۲۰۲۲، رسانه هاي رسمي عربستان تصريح كردند كه اين اصلاحيه تنها به شيوه نامه هر يك از پرچم‌ها، سرودها و شعارهاي ملي محدود خواهد شد.

منابع رسانه‌اي تاكيد كردند كه شكل يا محتواي پرچم، شعار يا سرود عربستان تحت تاثير قرار نگرفته است و اين پيشنهاد در مرحله بعدي به ملك سلمان ارائه خواهد شد.

عساف ابو ثنين، عضو مجلس شوراي عربستان نيز معتقد است افزودن يك پاراگراف به ماده چهارم قانون اساسي (درمورد نشان و سرود ملي)  كه توضيح دهد علت قرار گرفتن شمشير در پرچم براي حفظ پرچم ، كشور، ملت و سرزمين و نه تجاوز به ديگران است، امري ضروري به شمار مي‌رود.

نسل‌هاي متوالي به شكل پرچم قديمي عربستان عادت كرده‌اند كه با رنگ سبز مشخص مي‌شود و عبارت «لا اله الا الله ، محمد رسول الله» در وسط آن و شمشير به موازات عبارت در زير آن قرار دارد. با توجه به مطالب فوق مشخص مي‌شود كه پرچم جديد عربستان همان پرچم فعلي است و از نظر شكل و محتوا تغييري در آن نخواهد داشت.


برگشت به تلکس خبرها