تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: روز معلم از زبان پدر مديريت منابع انساني كشور
دوشنبه، 12 اردیبهشت 1401 - 13:41     کد خبر: 36136

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)�'�http://www.shoghl.org/:

♦️استاد ناصر ميرسپاسي، پدر مديريت منابع انساني ايران  🌺🌺🌺

فيلم ان : https://www.instagram.com/p/CdDJQ6BN-3S/

-برآنكه كنار تخته فرسود سلام

-خود سوخت ولي روشني افروخت سلام

-بر موي سپيد و تن افتاده ز تاب

-بر دست و بر انگشت گچ آلود سلام

ميرسپاسي

 

@Dr daneshfard

�"� عيد فطر ، جشن بازگشت به فطرت الهي و بزرگداشت روزهاي معلم و كارگر را گرامي ميداريم .�'��'�

انجمن صنفي مديران منابع انساني

سرمايه انساني

40 هزار مدير و متخصص با محوريت در گروه https://t.me/hrmSupergroup
🌐 تجميع بيش از يكهزار نشست تخصصي
https://t.me/HRMIR
🌎 shoghl.org
linkedin : https://b2n.ir/linkhrm
Instagram : https://b2n.ir/instmahjoub
Twitter : https://b2n.ir/twitmahjoub
Clubhouse : https://lnkd.in/dPcSk8D
 


برگشت به تلکس خبرها