تلکس فرهنگيان نيوز- تدبير: فرار مردان متاهل از خانه و خانواده؛ جلوه اي از فروپاشي اجتماعي
سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401 - 10:31     کد خبر: 36147

ورود به شبكه مديران حرفه اي... https://t.me/hrmSupergroup سايت انجمن صنفي مديران ( مديريت ،اشتغال و ...)👈http://www.shoghl.org/:

دكتر احمد بخارايي، مدير گروه مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي در انجمن جامعه‌شناسي ايران

 

براي ترك خانه توسط مردان آمار دقيقي در دسترس نيست و نمي دانيم فراواني آن چقدر است، ولي ما در اين گونه موارد نيازمند فراواني خيلي زيادي نيستيم مانند مقوله خودكشي. وقتي در جامعه آمار خودكشي در بين قشرهاي مختلف اتفاق مي افتد يا از منابع مختلف مي شنويد كه آمار آن نسبت به گذشته يك مقدار و تا حدودي افزايش پيدا كرده است يا پديده اي كه كمتر وجود داشته است مانند همين پديده فرار مردان متاهل از خانه كه دارد آغاز مي شود همين كفايت مي كند براي اينكه زير ذره‌بين تحليل جامعه شناختي قرار بگيرد.

 

photo_۲۰۲۲-۰۵-۰۹_۱۷-۱۳-۵۳ (2)

 

برگشت به تلکس خبرها